Nieuws/Binnenland
888881
Binnenland

'Hun hebben' is fout, 'hele mooie' is goed

Is het nu 'hun hebben' of 'zij hebben'? En hoe fout is 'hij heb' in plaats van 'hij heeft'? Dat hangt af van de sociale laag waarin je verkeert. Je zal 'hun hebben' en 'hij heb' eerder afkeuren als je de uitdrukkingen in verband brengt met een andere, 'lagere' sociale groep. Dat komt naar voren uit een onderzoek van het Meertens Instituut.

Zo wordt 'een aardige meisje' geassocieerd met mensen voor wie Nederlands niet de moedertaal is. En 'z'n eigen' in plaats van 'zichzelf' wordt gezien als een dialectuitdrukking.

Veel minder fout of zelfs bijna goed vindt men 'jij kan' in plaats van 'jij kunt' en 'hele mooie' in plaats van 'heel mooie'. Die uitdrukkingen zijn - zeker in de spreektaal - al behoorlijk ingeburgerd en zullen de wenkbrauwen niet snel doen fronsen.

Voor het onderzoek vulden 1515 mensen een enquête in.