Nieuws/Binnenland
888920
Binnenland

'Rottum-eilanden' wandelen maar gaan niet weg

De onbewoonde eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat in de Waddenzee 'wandelen'. Dat betekent dat ze zich door afslag van strand en aangroei van zand verplaatsen in zee. Maar in elk geval de komende tientallen jaren zullen de eilanden niet verdwijnen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat Rijkswaterstaat samen met onderzoeksinstituut Deltares heeft gedaan. Volgens Staatsbosbeheer, beheerder van de onbewoonde wildernis in zee, zijn de ontwikkelingen sinds de jaren 80 van de vorige eeuw van de beide 'Rottums', het Zuiderduin en de zeegaten daartussen op een rij gezet.

De onderzoekers verwachten dat Rottumeroog en Zuiderduin aan elkaar groeien. Rottumeroog en Rottumerplaat blijven gescheiden, want Het Schild, de geul tussen beide eilanden, groeit. Rottumeroog wandelt zuidwaarts. Rottumerplaat wandelt in oostelijke richting. Het eiland is in dertig jaar totaal van uiterlijk veranderd, maar qua volume even groot gebleven.

Het onderzoek heeft volgens Staatsbosbeheer laten zien dat maatregelen als helmgras planten, stuifmatten plaatsen of verhardingen aanbrengen om afslag tegen te gaan, niet werken. Dat is eeuwenlang geprobeerd, maar sinds Rijkswaterstaat er rond de eeuwwisseling mee stopte, is er weinig veranderd. Wel zijn de eilanden natuurlijker geworden. Jaarlijks landen er zo'n 300.000 vogels tijden hun najaarstrek.

Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer blijven de wildernis elke drie tot zes jaar volgen.