Nieuws
888936
Nieuws

'Ongelijke concurrentievoor webwinkel '

Winkeliers die ook online producten verkopen ondervinden ongelijke concurrentie van webwinkels van buiten de Europese Unie. Nu de meeste winkeliers (70 procent) fysieke en online verkopen combineren, beginnen de verschillen in regels te knellen. Dat constateert Detailhandel Nederland in het donderdag verschenen rapport 'Web & Winkel'.

De koepelorganisatie van winkeliers noemt als voorbeeld een winkelier uit Azië die direct aan een consument in Nederland levert. Die heeft een fiscaal voordeel door de vrijstellingen van btw en invoerrechten ten opzichte van de Nederlandse winkelier. Naar schatting 10 procent van de consumenten koopt wel eens een product in een land buiten de EU. In 2011 was dat nog maar 1 op de 20, stelt Detailhandel Nederland.

Een ander voorbeeld is de winkelier die een boek op papier en als download verkoopt; hij krijgt te maken met verschillende btw-tarieven van respectievelijk 6 procent en 21 procent. Detailhandel Nederland vindt dat winkeliers geen concurrentienadeel mogen ondervinden door dergelijke verschillen.

Ook zou voor goederen en diensten die in soort gelijk zijn, hetzelfde belastingtarief moeten gelden. „Digitalisering moet ruim baan krijgen. Maar op een aantal vlakken moet deze juist in goede banen worden geleid”, aldus voorzitter Jan Meerman van Detailhandel Nederland.

De brancheorganisatie pleit voor een test op de effecten van nieuwe regelgeving op alle verkoopkanalen. Dan zou het voorstel om de wet op de kansspelen te wijzigen er niet gekomen zijn, meent de organisatie. „Dit wetsvoorstel maakt een onacceptabel onderscheid in belastingtarieven op de uit te keren prijs tussen enerzijds pokeren (een tarief van 20 procent), dat vaak online wordt aangeboden, en loterijen (29 procent), die zowel on- als offline worden verkocht.”