Nieuws
889245
Nieuws

Zzp'er is arm, maar gelukkiger dan loonslaaf

Ondanks het feit dat zzp´ers vaker dan werknemers ooit een uitkering hebben gehad en onder de armoedegrens hebben geleefd, zijn zij tevredener met hun werk. Ze kunnen hun werktijden beter combineren met hun thuissituatie en worden veelal ingehuurd door werknemers die tijdelijk specialistische kennis nodig hebben.

Dit blijkt uit een onderzoek naar de arbeidssituatie van zzp´ers van het Sociaal Cultureel Planbureau. Hieruit komt naar voren dat slechts 6 procent van de zzp´ers liever een vaste baan in loondienst wil.

 

 

Sinds de eeuwwisseling is het aantal zzp´ers onder de werkenden flink gestegen. Van 7 procent in 2001 naar 11 procent in het voorjaar van 2014. Steeds meer werkgevers, vier op de tien, huren naar eigen zeggen tijdelijk zzp´ers in vanwege hun specialistische kennis.

Uitkering

Van de zelfstandigen ontving 39 procent in het verleden tenminste een keer een uitkering vanwege werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Onder werknemers is dit 30 procent. Van alle zzp´ers woonde 15 procent in 2012 in een huishouden waarin het gezamenlijke inkomen onder de armoedegrens lag. Van de werknemers was dit aantal slechts 3 procent.

 

 

Tevreden

Wel geven de zzp´ers aan meer tevreden te zijn met hun werk, ondanks het grote percentage arme zelfstandigen. 82 procent van de zzp´ers is erg te spreken over de aansluiting tussen de werktijden en hun thuissituatie, tegenover 72 procent van de werkenden in loondienst. Slechts 6 procent zegt tegen wil en dank als zzp´er door het leven te gaan en ambieert een baan in loondienst.