Nieuws
889504
Nieuws

Consumentenbond eist betere compensatie woekerpolis

De Consumentenbond eist dat verzekeraars een terugroepactie beginnen om de schade te herstellen van miljoenen woekerpolissen die door de jaren zijn verkocht.

De bond vindt de bestaande comspensatieregelingen 'volstrekt onvoldoende' en wil een herberekening voor alle woekerslachtoffers op basis van criteria die inmiddels in tal van rechtszaken, Kifid-uitspraken en geheime schikkingen zijn toegepast in het voordeel van consumenten.

Verantwoordelijkheid

De Consumentenbond, die alle grote maatschappijen individueel heeft aangeschreven (zie de 'Brief aan verzekeraars' bij dit artikel), wil dat verzekeraars hun verantwoordelijkheid in de al jarenlang slepende woekerpolisaffaire eindelijk echt nemen.

Verzekeraars moeten de waarde van woekerpolissen opnieuw berekenen, maar dan tegen redelijke voorwaarden, die de Consumentenbond heeft opgenomen in een speciaal ontwikkelde Woekerpolis Checklist (zie het pdf-bestand bij dit artikel).

Na de herberekening zal de waarde van veel polissen een stuk hoger zijn, aldus de bond. Consumenten krijgen zo genoegdoening zonder dat ze zelf in actie hoeven te komen.

'Grootste financiële schandaal'

„De woekerpolisaffaire is het grootste financiële schandaal uit de Nederlandse geschiedenis, maar verzekeraars blijven ondanks druk van politiek en toezichthouder verzuimen om recht te zetten wat er is misgegaan. Dat kan zo niet langer”, zegt Bart Combée, directeur Consumentenbond.

„Ze moeten een hogere vergoeding geven voor de geleden schade en meer maatregelen nemen om te voorkomen dat de schade voor consumenten met een lopende beleggingsverzekering blijft oplopen. We doen verzekeraars vandaag een voorstel voor de manier waarop ze dat wat ons betreft moeten aanpakken.”

Verzekeraars hebben tot 1 december de tijd om te laten weten of ze gehoor geven aan de oproep.

Achter gesloten deuren

De Woekerpolis Checklist is opgesteld op basis van onder meer een analyse van uitspraken die de afgelopen jaren zijn gedaan door de rechter en het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening (Kifid) in juridische procedures over beleggingsverzekeringen.

Deze uitspraken leidden ertoe dat consumenten veel meer compensatie kregen dan dat zij met de collectieve compensatieregelingen van verzekeraars (de zogenoemde Wabeke-norm) zouden krijgen.

In de analyse zijn ook individuele schikkingen meegenomen die verzekeraars achter gesloten deuren met individuele consumenten sluiten. Ook hieruit blijkt dat verzekeraars vaak bereid zijn om veel meer te betalen dan waar, op grond van de compensatieregelingen, aanspraak op gemaakt kan worden.

Moeizaam

De Minister van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) willen dat verzekeraars hun gedupeerde polishouders 'activeren' en ondersteunen bij schade op lopende polissen, maar dit verloopt moeizaam. De AFM omschreef de resultaten hiervan in oktober dit jaar als 'zeer teleurstellend'.

Combée: „Het hersteladvies dat verzekeraars hun klanten geven verdient die naam niet. Verzekeraars beperken zich meestal tot een korte uitleg over de opgebouwde waarde en een schets van mogelijke alternatieven. Wij willen dat gedupeerde klanten een advies krijgen dat voldoet aan de eisen die de wet stelt, en dat verzekeraars de rekening daarvan betalen.”

Reactie Verbond van Verzekeraars

In een reactie zegt het Verbond van Verzekeraars: „Het is vanzelfsprekend dat iedereen – klanten én verzekeraars – een bevredigend einde van deze discussie wil. Over de compensatie van kosten is indertijd met belangrijke klantvertegenwoordigers gesproken om tot een oplossing te komen en duidelijkheid te bieden, zoals Vereniging Eigen Huis en de Vereniging van Effectenbezitters."

"Dat heeft geleid tot akkoorden, die door de honderdduizenden leden van deze organisaties en stichtingen zijn aangenomen. Op basis van die afspraken hebbenverzekeraars uitvoering gegeven aan de compensatieakkoorden. Voor de klanten zijn de kosten dan ook inmiddels conform deze afspraken gerepareerd."

"Als klanten zich niet kunnen vinden in de geboden compensatieregeling dan kunnen zij zich wenden tot onafhankelijke instanties zoals Kifid en de rechter. Ook na compensatie van kosten zullen beleggingsverzekeringen niet altijd opleveren wat de klanten oorspronkelijk beoogden vanwege tegenvallende beleggingsopbrengsten. Deze beleggingsresultaten lenen zich niet voor compensatie.”