Nieuws
891243
Nieuws

Vertrouwen Nederlanders in economie stijgt flink

Het economische vertrouwen in de eurozone is deze maand voor het eerst sinds mei weer duidelijk verbeterd. Vooral in Nederland verbeterde de stemming sterk, bleek uit het maandelijkse onderzoek van de Europese Commissie.

Zowel onder Nederlandse consumenten, winkeliers en ondernemers in de industrie nam het vertrouwen toe, terwijl de stemming in de bouw versomberde. Onder de grote economieën ging de stemming alleen in Spanje achteruit. In Duitsland, Frankrijk en Italië nam het optimisme toe.

Vertrouwen bovengemiddeld

De index waarmee de commissie het vertrouwen in de eurolanden meet, ging in oktober van 99,9 naar 100,7. Een stand hoger dan 100 geeft aan dat het vertrouwen hoger is dan het langjarig gemiddelde. De uitslag overtrof de verwachtingen van economen, die gemiddeld een kleine verslechtering voorspelden.