Nieuws/Buitenland
893294177
Buitenland

EU-hof: verbod op onverdoofd religieus slachten mag

Moslims slachten halal, Joden koosjer.

Moslims slachten halal, Joden koosjer.

LUXEMBURG - Een verbod op onverdoofd slachten zoals dat in Vlaanderen geldt is niet in strijd met het Europees recht en evenmin met de vrijheid van religie. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie.

Moslims slachten halal, Joden koosjer.

Moslims slachten halal, Joden koosjer.

De hoogste Europese rechter legt met deze uitspraak een eerder advies van de advocaat-generaal naast zich neer. De hoge adviseur stelde in september juist dat EU-wetgeving ruimte biedt voor religieuze riten, ook al betekent dat voor het onverdoofd slachten dat het dier meer „pijn, spanning of lijden” te verduren heeft.

Het hof stelt nu echter dat inmenging door de overheid is ingegeven door een erkende doelstelling van algemeen belang in de EU, „namelijk het bevorderen van het dierenwelzijn.” Maatregelen kunnen volgens het hof een juist evenwicht tot stand brengen tussen dat belang enerzijds en de vrijheid van joodse en islamitische gelovigen om hun godsdienst te belijden anderzijds. Joden en moslims slachten respectievelijk koosjer en halal, naar strikte religieuze voorschriften. Volgens de gelovigen is die manier van slachten juist diervriendelijker.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts is opgetogen over de uitspraak. „Wij schrijven vandaag geschiedenis. Dit betekent dat nu in heel Europa de deur openstaat voor een verbod op onverdoofd slachten”, twittert hij.

Godsdienstvrijheid

Verschillende joodse en islamitische organisaties waren naar het Grondwettelijk Hof in België gestapt om het verbod in Vlaanderen, dat sinds 2019 van kracht is, van tafel te krijgen. Zij voeren aan dat hun religie slachten zonder verdoving voorschrijft. Ze beroepen zich op de vrijheid van godsdienst om dat te blijven doen.

Het Grondwettelijk Hof vroeg daarop het EU-hof om te oordelen over de kwestie en moet zich nu beraden op de uitspraak. Weyts hoopt dat het nu snel met een arrest komt.