Nieuws/Buitenland
893531
Buitenland

Europa worstelt met klimaat

Europa is aan de vooravond van een Europese top over klimaat hevig verdeeld. De leiders van de 28 Europese landen komen donderdag naar Brussel om ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2020-2030 af te spreken. Maar hoe ambitieus en hoe verplichtend, daar wordt nog erg mee geworsteld.

Drie concrete voorstellen van de Europese Commissie liggen op tafel. Ten eerste het plan om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 40 procent te hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. Ten tweede dat 27 procent van de energie in 2030 afkomstig moet zijn uit duurzame bronnen. En als laatste dat er 30 procent minder energieverbruik is.

Om uiteenlopende redenen willen de EU-landen nog niet instemmen met deze doelstellingen. Bijvoorbeeld omdat landen een groot deel van hun energie halen uit kernenergie en dus fors moeten gaan investeren om de duurzaamheidsdoelstelling te halen. Voor anderen geldt dan weer dat ze liever willen dat de percentages gaan gelden voor de EU in zijn geheel en niet voor landen individueel. Er zijn ook landen die liever streefcijfers willen opleggen dan dwingende afspraken.

Geld is hierbij een sleutelwoord. Landen waar de energiemix nog niet in balans is, zullen de portemonnee moeten trekken om meer duurzame energiebronnen aan te boren. Als de EU dwingende afspraken gaat opleggen, willen zij gecompenseerd worden.

Dat klimaat- en energiebeleid belangrijk is, daar lijkt iedereen wel van doordrongen. Niet alleen omdat het goed is voor het milieu en dus voor mens en dier. Maar de crisis met Rusland bewijst te meer hoe afhankelijk Europa is voor energielevering. Een gecoördineerde aanpak is dan het beste.

Nederland kan leven met de vermindering van de broeikasgassen met 40 procent. Maar premier Mark Rutte toonde zich in een debat over de top niet optimistisch dat dit een bindende afspraak gaat worden. Nederland vindt het percentage voor energiebesparing (met 30 procent) te hoog en vindt 25 procent voldoende.

In Brussel heerst optimisme dat de leiders er donderdag uitkomen, maar tegelijkertijd is er somberheid over hoe vooruitstrevend Europa zal zijn. In zijn uitnodiging aan de leiders voor de top benadrukte de voorzitter van het overleg, Herman Van Rompuy, dat om een akkoord te bereiken „er van alle landen een flinke inspanning wordt verwacht”. De verwachting is dan ook dat de gesprekken lang zullen duren.