Nieuws/Binnenland
893753
Binnenland

Ebola-protocol roept vooral vragen op

De uitvaartbranche stelt grote vraagtekens bij het protocol van het RIVM dat moet worden toegepast als een ebola-patiënt in ons land overlijdt.

Zo wordt in dat protocol gesproken over lekvrije begrafeniskisten, maar die bestaan niet. En er kan een storing optreden in het crematieproces optreden; maar er is geen voorschrift van wat de uitvaartmedewerker dan moet doen. Ook is onduidelijk of de verwerking van de as vrij van risico op besmetting met ebola is en of de rouwauto na afloop gereinigd moet worden.

Vragen

In een brief aan alle medewerkers in de uitvaartzorg stelt de branche dat het protocol enerzijds houvast geeft, maar ook vragen oproept. „De term ’lekvrije kist’ -die wij bij overlijden zouden moeten leveren aan een ziekenhuis- leidt tot verwarring. Een lekvrije kist bestaat niet. Een kist kan lekvrij worden gemaakt met een zinken binnenkist. Deze kan echter niet worden begraven of gecremeerd. Lekken kan wel worden voorkomen door middel van dubbele bodybags.”

Ook wil de branche van het RIVM weten of haar medewerkers -die de kist hebben gehanteerd- gecheckt naderhand worden door de GGD. „De kist wordt op enig moment overgedragen vanuit het ziekenhuis aan de uitvaartondernemer. In het protocol is ontsmetting van de kist niet opgenomen. Graag zouden wij deze voorzorgmaatregel laten opnemen in de werkwijze. En indien het vervoer van de overledene door de uitvaartondernemer wordt gedaan, zijn er dan bijzondere maatregelen die moeten worden genomen ten aanzien van het reinigen van de rouwauto.”

De bij het RIVM werkzame dr Aura Timen: „Deze punten van zorg van de uitvaartsector kennen we en zullen we morgen bespreken in het speciaal daarvoor aangesteld Outbreak Management Team.” Dit team is een Nederlands adviesorgaan dat de minister van Volksgezondheid adviseert over de bestrijding van een epidemie. Het team bestaat uit deskundigen op het gebied van infectieziekten en gezondheidszorg. Timen: „Een voorbereiding als deze is nu eenmaal niet in beton te gieten. We hebben richtlijnen opgesteld die aangepast kunnen worden.

Wat als er in ons land een ebolapatiënt overlijdt?