Nieuws/Binnenland
896832838
Binnenland

Minister Schouten wil krabben en kreeften niet meer levend in de pan

Den Haag - Er moet een eind komen aan het levend koken van krabben, kreeften en inktvissen in Nederlandse keukens. Demissionair landbouwminister Carola Schouten noemt het niet meer van deze tijd om de zeedieren -die volgens onderzoekers pijnprikkels ervaren- bij bewustzijn de pan in te laten glijden.

Schouten zei dat donderdag tijdens een debat over de begroting van het ministerie van LNV en reageerde daarmee op een motie van de PvdD. Schouten wil het levend koken van de dieren ook in Europees verband aanhangig maken bij haar collega’s. Of er een daadwerkelijk verbod komt, kan Schouten nog niet zeggen. Ze wil eerst -onder andere met koksopleidingen- in gesprek om op humanere manier tot doding van de dieren over te gaan.

Het kabinet wil bovendien misstanden aan banden leggen rond beurzen waar reptielen en andere diersoorten worden tentoongesteld. Schouten wil daarbij „nadrukkelijk bekijken welke mogelijkheden er zijn om een eventueel verbod op te leggen op handel in of het tentoonstellen van bepaalde diersoorten”, aldus de bewindsvrouw in de Tweede Kamer op vragen van de SP. Een motie die werd aangekondigd kon op een positief oordeel van de minister rekenen.

Miljardenpot

Voor het verbod op de handel in en het tentoonstellen van sommige diersoorten, is wel „een juridische basis nodig”, zegt Schouten. Daarom wil de bewindsvrouw eerst samen met toezichthouder NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) kijken wat ze met de bestaande wetten kan doen om het toezicht hierop aan te scherpen.

Het debat stond voor een groot deel ook in het teken van de toekomst van de agrarische en visserijsector in Nederland. Veel partijen uitten zorgen over de toekomst van de boeren en vissers in ons land. Schouten kon daarover niet veel uitweiden omdat toekomstplannen nog onderdeel zijn van formatiegesprekken.

Schouten deed de belofte aan Kamerleden dat er voor zowel boeren als ook voor vissers in Nederland zeker een toekomst in het verschiet ligt. Volgens Schouten zijn de sectoren „van onschatbare waarde voor ons land.” Wel voorziet zij dat er komende jaren veel duurzamer moet worden gewerkt om natuurdoelen te halen. „Er zal wat moeten veranderen. Dat kan ik niet ontkennen.”

Een amendement van PvdA en GL, dat zonder dekking werd ingediend en een miljardenpot moest opleveren voor onder andere het ’opkopen en herbestemmen van agrarische gronden, verplaatsen van bedrijven, vernietigen van dieren- en emissierechten’ werd door de minister aan het eind van het debat ontraden.