896833
Binnenland

’Inperking vrije artsenkeuze mag niet van Brussel’

Patiënten mag de vrije keus voor een medisch specialist niet worden ontzegd. Dat stelt de Europese regelgeving. De door minister Schippers (Volksgezondheid) voorgenomen inperking van de vrije artsenkeuze kan dan ook helemaal niet.

Dat concluderen althans Jaap Sijmons, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Utrecht, en Gareth Davies, hoogleraar Europees recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, die onderzoek deden naar de plannen van Schippers.

De bewindsvrouw wil de vrije keuze voor een medisch specialist aan banden leggen omdat dat kosten zou besparen. Nu is het in principe nog zo dat iedere patiënt zelf zijn arts kan kiezen, ook al heeft deze geen contract met een zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar moet in dat geval tachtig procent van de kosten vergoeden.

Premies

Wordt de vrije keuze voor een arts aan banden gelegd, dan bepalen de zorgverzekeraars naar welke medisch specialist een patiënt gaat. Zorgverzekeraars zouden hierdoor beter zorg kunnen inkopen, waardoor de kosten dalen, zo luidt de gedachte achter de inperking. Hierdoor stijgen onder meer de zorgpremies minder hard. Wie naar een specialist gaat zonder contract, moet de rekening zelf betalen. Patiënten mogen overigens nog wel zelf hun huisarts, tandarts, fysiotherapeut, verloskundige of wijkverpleegkundige kiezen.

Afspraken

Volgens de twee hoogleraren kan de vrije artsenkeuze echter niet worden ingeperkt, omdat Europese regels dat verbieden. „Eerder onderzoek heeft dat al uitgewezen en onze bevindingen sluiten daarbij aan”, legt Sijmons uit. „Dat heeft onder meer te maken met Europese afspraken die zijn gemaakt over het vrije verkeer van goederen en diensten.”

Diensten van medisch specialisten vallen daar ook onder. „Wordt van die Europese regels afgeweken, dan is de kans groot dat de Europese Commissie ingrijpt en Nederland een boete oplegt”, stellen Sijmons en Davies naar aanleiding van hun onderzoek.

Advies

Het onderzoek wordt met begeleidende brief een dezer dagen verstuurd naar de Raad van State. Dit orgaan kreeg begin deze maand de opdracht van de Eerste Kamer om de aanpassing van de vrije artsenkeuze in het licht van de EU-regelgeving te bestuderen. Pas na dit advies zal de Eerste Kamer stemmen over de wetswijziging. Het onderzoek werd verricht in opdracht van de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze waarin meer dan 5000 medische zorgverleners zijn vertegenwoordigd.