898185
Nieuws

Aantal huizen 'onder water' neemt niet meer toe

Het aantal huishoudens met een woning 'onder water' neemt vrijwel niet meer toe. Bij 1,5 miljoen huishoudens was de waarde van de eigen woning begin 2014 lager dan de hypotheekschuld, bijna evenveel als een jaar eerder.

Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekend.

 

„De trend van een steeds groeiend aandeel woningen dat onder water staat, lijkt daarmee tot staan gebracht”, aldus het statistiekbureau. Begin dit jaar hadden 4,3 miljoen huishoudens een eigen woning. Bij een derde was de waarde van het huis lager dan de hypotheekschuld. Het gaat vooral om mensen die vlak voor de crisis van 2008 een huis hebben gekocht en sindsdien de waarde van hun woning fors hebben zien dalen.

Ongeveer een op de zes eigenwoningbezitters had begin 2014 geen hypotheekschuld. Het CBS vergeleek de waarde van de woning met de fiscale hypotheekschuld. Daarbij is geen rekening gehouden met opgebouwde tegoeden bij spaar- en beleggingshypotheken.

 

45-minners onder water

Volgens de onderzoekers staan vooral de huizen van jongere huishoudens onder water. Zo heeft van alle eigenwoningbezitters onder de 45 jaar, 70 procent een huis met onderwaarde. Bij jonge starters tussen 25 en 30 jaar is dit zelfs 80 procent. Bij 65-plussers speelt dit probleem veel minder vaak.

De provincie Flevoland, waar relatief veel jonge gezinnen wonen, heeft verreweg het hoogste aandeel huishoudens met onderwaarde. In Noord-Brabant, Friesland en Zeeland komt dit het minst voor.

 

Hypotheeksite

Meer nieuws, tips en uitleg vindt u op onze speciale hypotheeksite