Nieuws/Binnenland
898857
Binnenland

Politie onderzoekt financiering jihadi's

De politie probeert er achter te komen wie het Haagse netwerk van ronselaars en Syriëgangers betaalde.

Volgens het AD zijn er meer verdachten in beeld.

De 'drijvende krachten' achter de groep zitten vast, zegt justitie, maar het onderzoek van de Haagse politie is verre van klaar. Vijf van de elf verdachten in het zogeheten Context-onderzoek vormen volgens justitie een terroristische organisatie die zich onder meer bezighield met het ronselen van jihadisten. De verdachten beschikten nauwelijks over inkomsten, maar geld speelde kennelijk wel een rol. „Ze hebben bijvoorbeeld Syriëgangers financieel ondersteund bij hun reis”, aldus de Haagse persofficier van justitie Wouter Bos.

Ook voor andere activiteiten had de groep geld nodig. „We kijken dan ook nadrukkelijk naar geldstromen binnen de groep”, zegt Bos.