Nieuws/Binnenland
899161516
Binnenland

Leden Farmers Defence Force kritisch op stikstofadvies van Remkes

Beeld ter illustratie

Beeld ter illustratie

NIJKERK - Leden van Farmers Defence Force (FDF) reageren kritisch op het stikstofadvies van Remkes. Vooral de (verplichte) uitkoopregeling zit hen totaal niet lekker. „Ze zijn niet goed in Den Haag. Verplichte uitkoop gaat helemaal nergens over”, zegt een van de ’trekkerleiders’ uit de boerenactiegroep. „Gedwongen uitkoop komt niet voor in ons woordenboek. Onze inzet is vrijwilligheid”, stelt voorman Mark van den Oever.

Beeld ter illustratie

Beeld ter illustratie

Het bestuur van FDF wil woensdagavond tijdens een bijeenkomst in Nijkerk polsen hoe de verschillende leden uit het land tegen het rapport aankijken. Ruim twintig leden zijn bij het overleg aanwezig. „Wij proberen te horen hoe zij erin staan, hoe de sfeer onder de boeren in Nederland is. Als blijkt dat de boeren dit rapport niet slikken - dat dit lang niet voldoende is en dat zij gedwongen uitkoop niet accepteren - en dat ze daarom in protest willen, dan zal ik dat zo goed als ik kan begeleiden”, zegt bestuurslid Jos Ubels.

Een aantal leden geeft voorafgaand aan het overleg al aan acties te willen. „De woede overheerst. Ik ben absoluut voor acties en hardere dan ooit tevoren”, zegt een van de zogenoemde ’trekkerleiders’. „Het rapport is oude wijn in nieuwe zakken”, zegt een ander. Zij ontdekken in het zestig pagina’s tellende rapport nog steeds geen perspectief voor de agrariërs.

Zij blijven sceptisch, voelen zich belazerd en zijn wantrouwend naar Den Haag. Zij willen meer erkenning voor de sector. „Wij hadden nooit met Remkes moeten gaan praten. Ik zet de hakken in het zand.” Een andere boer: „Den Haag komt met een kutplan, dan gaan we praten en maken wij het minder kut, maar het is nog steeds kut.”

Bioboeren werken graag mee aan uitvoering voorstellen Remkes

Daarentegen willen groeneboerenorganisaties graag meewerken aan de uitvoering van de voorstellen die woensdag zijn gedaan door stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Ze noemen Remkes’ rapport „stevig” en vinden dat het kabinet nu moet „kiezen voor meer duurzame plantaardige productie en een veehouderij gebaseerd op natuurlijke principes en dierenwelzijn.”

„Remkes heeft in zijn presentatie laten blijken dat hij inziet dat het nieuwe beleid grote consequenties kan en zal hebben voor veel boerenbedrijven”, stellen de organisaties Biohuis, Caring Farmers, Federatie van Agro-ecologische Boeren en Herenboeren Nederland. Ze vinden het belangrijk dat het kabinet biologische en natuurinclusieve werkwijzen erkent die bijdragen aan het halen van de natuur- en stikstofdoelen.

„Een landbouw met lage stikstofbelasting en een positieve bijdrage voor natuur, klimaat, biodiversiteit, water- en bodemkwaliteit is namelijk goed mogelijk”, aldus de groene boeren, die eerder al een tienpuntenplan hiervoor hebben ingediend. Ze stellen dat duizenden groene boeren op hun eigen boerenerf al laten zien hoe dat mogelijk is.