Nieuws/Binnenland
904272
Binnenland

Advies overheid uit angst voor aanslagen

Douaniers moeten ook ’in burger’ over straat

Na militairen hebben ook douanebeambten te horen gekregen dat ze hun uniform tot nader order beter niet buiten hun werk kunnen dragen.

Uit angst voor aanslagen adviseert de overheid medewerkers van de douane om niet met uniform aan in het openbaar te reizen, bevestigt woordvoerster Gera van Weenum. Of er ook dreigementen zijn geuit die specifiek op douanepersoneel gericht zijn, kon ze gisteravond niet zeggen. Bij militairen was dat wel het geval.

Vicepremier Asscher ontkent dat militairen zich moeten verstoppen, omdat ze een mogelijk doelwit zijn voor ISIS-sympathisanten in Nederland. Hij stelt dat Defensie hen slechts adviseert om geen uniform in het openbaar vervoer te dragen. „Het is geen verplichting die is opgelegd”, aldus de PvdA’er.

Dat sommige militairen ervoor kiezen om juist nu wel hun werkkleding in het openbaar te dragen, noemt hij ’een heel mooie emotie’.

„Als een voorzorgsmaatregel noodzakelijk wordt geacht, dan zullen we die treffen”, onderbouwt Asscher het advies aan de krijgsmacht. Dat Nederland zich daarmee gevoelig toont voor intimidatie, is volgens hem niet waar. „Het zegt ons dat we bewust zijn van de tijd waarin we leven.” De vicepremier noemt het niet denkbaar dat politieagenten in functie straks ook incognito over straat moeten, ook al zijn zij eveneens op straat zichtbare overheidsdienaren.

Steeds zwaardere dreigementen komen van Nederlandse Syriëstrijders, die onder vuur liggen van de anti-ISIS-coalitie. De Nederlandse strijder die onder zijn aliassen Muhajiri Shaam en Abu Mohammed al Hollandi eerder deze week een dreigfilmpje op internet plaatste, komt nu met de ultieme dreiging: „Het Westen heeft meer dan 90 miljoen levens opgeofferd in de Eerste en Tweede Wereldoorlog voor hun zelfverheerlijkte democratie. Dan hoort de Ummah (de wereldomspannende moslimgeloofsgemeenschap, red.) bereid te zijn om nog meer levens op te offeren voor een rechtvaardige Staat die regeert met de wetten van Allah. De wereld heeft lang genoeg onder de onderdrukkende duisternis van het westerse kapitalisme geleefd, het wordt tijd dat ze Goddelijke rechtvaardigheid proeven”, aldus de Nederlandse strijder.

Hij reageert daarmee op het intrekken van zijn paspoort, het uitschrijven van zijn identiteit uit de gemeentelijke basisadministratie en het bevriezen van zijn vermogen.

Dat waren de strafmaatregelen die werden genomen na zijn oproep „een stevige daad” te verrichten tegen de Nederlandse overheid als vergelding voor de eerste bombardementen op stellingen van ISIS en Jabhat al Nusra, waarbij drie Nederlandse jihadisten omkwamen.