Nieuws/Binnenland
905815
Binnenland

De erfenis

NIet en al te leuk orderwerp, maar wel een onderwerp waar we allemaal op een gegeven moment meer te maken krijgen; de eftenis. Museum De Koperen Knop heeft een tentoonstelling aan dit onderwerp gewijd. Over een erfhuis en erfstukken, maar ook de blijdschap of teleurstelling als bleek dat men dat ene stuk juist wel of niet kreeg toegewezen komt aan bod.

Bij erfenissen denken we niet meteen aan iets vrolijks. Toch blijkt het een interessant thema voor een expositie. Het erfrecht op zich is al twintig eeuwen oud en gaat terug tot in de Romeinse tijd. De expositie toont dat niet, maar wel veel voorwerpen, die ooit zijn geërfd. Door kinderen van hun ouders of door nichten en neven van hun ooms en tantes.

Het verdelen van een erfenis is altijd een spannende gebeurtenis, waarbij tal van herinneringen naar boven komen. Herinneringen aan de overleden familieleden. Maar vooral ook herinneringen aan de voorwerpen, die bij zo’n gebeurtenis stuk voor stuk de revue passeren.

In de loop van de tijd is er heel wat veranderd op het gebied van ‘de erfenis’. Vroeger telde de vrouw niet mee. ‘De pater familias’ en de zonen erfden na een overlijden. Dat vrouwen niet konden erven – en ook geen andere rechten hadden – was de oorzaak van veel armoede onder de weduwvrouwen van eertijds. Op het platteland ging het boerenbedrijf vanzelf over naar de oudste zoon die zijn eventuele broers dan uitkocht. Alles draaide om familiebezit. In de streek kennen we vermakelijke verhalen hierover. Denk maar aan de boeken van de vermaarde streekschrijver J.W. Ooms, waarin onder andere de erven Neuteboom de hoofdrol spelen. Zij bleven als drie ongetrouwde broers bij elkaar wonen om ‘de erfkluit’ bij elkaar te houden.

De expositie De Erfenis gaat vooral ook over het cultuurhistorisch erfgoed dat wij moeten bewaren en doorgegeven aan de volgende generaties. Voor musea vaak het belangrijkste doel van hun bestaan. Het gaat om gunstig uitvallende erfenissen, van een symbolische verre familie die een fortuin achter heeft gelaten. Zonder vervelende ruzies. Dit alles vormt de basis van een heel bijzondere expositie in het jubilerende Museum De Koperen Knop.

Adres: Binnendams 6, Hardinxveld-Giessendam. www.koperenknop.nl