Nieuws/Binnenland
906753
Binnenland

Mijn Vraag

Overleden

Vorige week is één van onze medewerkers overleden. Ongelooflijk heftig uiteraard en we hebben natuurlijk ons medeleven aan de familie betuigd, bloemen gestuurd, een herdenking gehouden en collega’s in de gelegenheid gesteld om naar de begrafenis te gaan. Maar ik zal toch ook praktische zaken moeten regelen. Moet ik het dienstverband beëindigen? Hoe zit het met het loon en de eindafrekening?

’De arbeidsovereenkomst eindigt door de dood van de werknemer’, zo staat het letterlijk in de wet, zegt arbeidsrechtjurist Edith van Schie voor XpertHR.

De beëindiging van het dienstverband gebeurt onmiddellijk en automatisch door het overlijden van de werknemer. De werkgever hoeft daarvoor geen actie te ondernemen. In de wet staat ook dat de werkgever verplicht is om de nabestaanden van de werknemer een overlijdensuitkering ter hoogte van één maandsalaris inclusief vakantiegeld te betalen. Cao’s schrijven soms een langere periode voor. Over deze overlijdensuitkering is geen loonbelasting verschuldigd. Dat is anders als de overlijdensuitkering meer bedraagt dan het loon over drie maanden.

Als nabestaande wordt aangemerkt de levenspartner van de werknemer en – als die er niet is – de minderjarige kind(eren).

Over de vraag of aan de nabestaanden ook vergoeding van niet-genoten vakantiedagen betaald moet worden, verschillen rechters van mening. In sommige gevallen hebben zij dit wel aan de nabestaanden toegewezen, in andere niet.

In 2009 wees de kantonrechter Utrecht een vordering tot betaling van niet-genoten vakantiedagen aan erfgenamen toe en in 2009 wees de kantonrechter Assen een zelfde soort vordering af. In 2011 vond de kantonrechter Heerenveen juist weer dat het recht op uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen ook bestaat bij einde dienstverband wegens het overlijden van de werknemer.

Dit artikel wordt u aangeboden door dé HR-Antwoordbank XpertHR. Voortaan vindt u alles wat u over personeelszaken moet weten op één plek. XpertHR helpt u concreet met slimme tools, handige checklists, arbeidscontracten, voorbeeldbrieven, betaalbaar juridisch advies en veel meer. XpertHR begrijpt wat u nodig heeft en biedt u gerichte antwoorden en praktische ondersteuning. Meer weten over XpertHR? Klik hier.

Klik hier voor meer ondernemersvragen.