Nieuws/Binnenland
906850
Binnenland

Bussemaker tegen verplichte stagegarantie

Het is een slecht idee om scholen in het beroepsonderwijs te verplichten een stage te garanderen aan hun leerlingen en ze daarin eindverantwoordelijk te maken. Het zorgt er onder meer voor dat de andere partijen die betrokken zijn bij stages achterover kunnen gaan leunen. Ook zullen scholen minder opleidingsplekken aanbieden als ze voorzien dat ze later niet voldoende stages kunnen regelen.

Dat zei minister Jet Bussemaker van Onderwijs maandag in de Tweede Kamer in een reactie op een initiatief van PvdA-Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing. Zij wil met een stagegarantie bereiken dat scholen actiever en creatiever naar leerplekken zoeken en hun leerlingen beter op stages voorbereiden. Op die manier zullen minder scholieren uitvallen omdat er geen stageplaats voor ze is, zoals nu volgens Jadnanansing te vaak het geval is. Bussemaker deelt die zorgen maar wees op de nadelen die aan het voorstel van haar partijgenoot kleven, waarvan scholieren juist de dupe zijn. Ook andere fracties zien nogal wat haken en ogen aan het plan.

Bussemaker gaat scholen wel aansporen om stages beter te regelen. Ze wil in kwaliteitsplannen vastleggen hoe scholen hierin maatwerk kunnen leveren. Ook komt er vanaf september 2016 een wettelijk klachtrecht voor leerlingen, ook voor problemen met hun stage of begeleiding.