Nieuws/Binnenland
907004
Binnenland

Rekenkamers waarschuwen grote steden voor duurdere jeugdzorg

Meer probleemkinderen verwacht

Een enorme stijging van het aantal probleemkinderen en -gezinnen wordt verwacht als de jeugdzorg per 1 januari in handen komt van de gemeente. Daarnaast waarschuwen de rekenkamers van de vier grote steden dat de jeugdzorg veel duurder zal uitvallen dan nu voorzien.

Dat staat in een rapport van de Algemene Rekenkamers van de vier grote steden, dat vandaag wordt gepresenteerd. Per 1 januari 2015 krijgen de gemeenten de beschikking over honderden miljoenen euro’s die momenteel door het Rijk en de provincie worden uitgegeven aan de zorg voor probleemjongeren en -gezinnen.

Uit het onderzoek blijkt dat de grote steden druk bezig zijn met de voorbereidingen voor de uitvoering van het jeugdbeleid. Gemeenten denken geld te kunnen besparen door problemen bij jongeren al vroeg te ontdekken, en er dan meteen gepaste hulp voor te organiseren. Zo is specialistische en vooral dure zorg op latere leeftijd minder nodig, is de verwachting.

Maar volgens de onderzoekers zorgt deze ’vroegsignalering’ er juist voor dat er in de eerste jaren van de gemeentelijke jeugdzorg veel meer zorgenkinderen bij komen, omdat de hulpverleners actief op zoek zullen gaan naar getroebleerde jeugd. „Hierdoor komen in de eerste jaren meer jeugdigen en gezinnen in beeld bij de jeugdhulpverlening”, aldus de onderzoekers.

Ook moeten de vier grote steden rekening houden met de prijs van jeugdzorg. Bekend is al dat het Rijk de decentralisatie van het jeugdwerk gebruikt om fors te bezuinigen. Maar er liggen nog meer financiële tegenvallers op de loer, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting en ict. „Al met al is het onzeker of de transformatie ook werkelijk op korte termijn leidt tot een kostenbesparing die toereikend is om de rijksbezuiniging te compenseren”, waarschuwen de rekenmeesters.