Nieuws/Binnenland
907014
Binnenland

’Vooral de schuld van de slappe overheid dat dit gevaar nu levensgroot is’

Uitslag Stelling: Meer geld tegen terreur

Nederland is niet veilig voor terreur, zo vinden veruit de meeste stemmers op de Stelling van de Dag. Ze vinden dat de opkomst van ISIS eraan heeft bijgedragen dat we nu banger moeten zijn voor aanslagen dan na 11 september 2011.

„Er zal altijd terreurdreiging blijven. We moeten er alleen niet bang voor zijn”, schrijft iemand onverschrokken. Tegenstanders van de stelling vinden dat het bangmakerij is om te denken dat Nederland nu onveilig is. Een van hen schrijft: „We maken ons als Nederland veel te belangrijk.”

Maar nu afgelopen weekeinde bekend werd dat twee Nederlandse jihadisten zijn opgepakt met plannen voor een aanslag op de EU, komt de dreiging van aanslagen wel heel dichtbij. Wat de dreiging nog zou vergroten, is dat de Amerikanen hebben gewaarschuwd voor een terreurgroep die nog erger is dan ISIS.

Of onze regering wel genoeg doet om dit soort potentiële terroristen in kaart te brengen, betwijfelen de stemmers zeer. Ze verwijten onze bestuurders vaak dat ze door de jaren heen te tolerant zijn geweest. Een stemmer: „Door het slappe asielbeleid hebben we als het ware het paard van Troje binnengehaald.”

Verbieden

Driekwart vindt dat Nederland meer geld moet uittrekken voor de bestrijding van terrorisme. Veel stemmers suggereren dat Nederland de problemen bagatelliseert. „We zouden net als Duitsland sympathiseren met ISIS moeten verbieden”, zo schrijft iemand.

Haaks daarop staat de uitspraak van de Amsterdamse burgemeester Van der Laan. Hij zei dat we van moslims niet moeten eisen dat ze ISIS afwijzen omdat ze juist daarmee in een hokje worden geplaatst. Sommige respondenten halen dit voorbeeld aan om aan te tonen dat het met het Nederlandse beleid echt de verkeerde kant op gaat.

Veel genoemde suggesties om de terreurdreiging het hoofd te bieden zijn: paspoorten afpakken, jihadisten terugsturen naar waar ze vandaan komen en degenen die de heilige oorlog hebben gevoerd en weer terugkomen ’levenslang opsluiten’.

Sommigen vinden dat het geld dat Nederland nu gebruikt voor ontwikkelingshulp of opvang van vluchtelingen, moet worden aangewend voor het bestrijden van terrorisme. Iemand vindt dat het terrorisme niet goed bestreden kan worden omdat we ons te veel gelegen laten liggen aan het behoud van privacy. „Van mij mogen ze alles controleren, ik heb niets te vrezen. Als ze die lui maar pakken.”

Iets meer dan de helft van de respondenten op de dagelijkse nieuwsenquête op Telegraaf.nl voelt zich in eigen land niet veilig voor terreur. In een rampscenario achten de meesten Schiphol het meest voor de hand liggende doelwit voor een aanslag. Op nummer twee staat Utrecht Centraal Station, de plek waar dagelijks de meeste reizigers doorheen komen. Relatief veilig vinden de stemmers het Vredespaleis en de Ring rond Amsterdam in de ochtendspits.

Angstig

Terugkerende jihadisten zijn volgens de stemmers de gevaarlijkste groep potentiële aanslagplegers. Bijna geen respondent denkt dat we in Nederland iets te vrezen hoeven te hebben van milieuactivisten. Maar iemand denkt ook dat het gevaar overal kan zitten. „Buitengewoon angstig. Iedereen kan tegenwoordig explosieven maken.”

Maar wie moeten eigenlijk ingrijpen tegen ISIS en consorten? De deelnemers zetten hun kaarten op de internationale coalitie die op het moment wordt gesmeed onder leiding van de Verenigde Staten. Stemmers denken dat als westerse landen ISIS gaan aanvallen, de kans groter wordt dat het hier ook onveiliger wordt door wraakzuchtige aanhangers. Toch vindt bijna twee derde dat ondanks het gevaar voor de eigen burgers, het Westen zich moet blijven bemoeien met de situatie in Syrië.

Dat het extreme geweld in deze contreien niet te wijten valt aan de islam, zoals politici als Obama en Cameron suggereren, dat gelooft maar veertig procent van de stemmers. Een stemmer zoekt de oorzaak ook in religie: „Uit het geloof ontstaan juist alle oorlogen.”