Nieuws/Binnenland
908389
Binnenland

Kritiek op afwijzing asiel Afghaanse tolk

Het besluit van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) om een Afghaanse tolk geen asiel te verlenen, zonder dat er naar zijn dossier is gekeken, valt slecht bij D66 en SP. De man heeft in Uruzgan voor de Nederlandse missie gewerkt en daarom heeft Nederland volgens hen een speciale verantwoordelijkheid. Ook VluchtelingenWerk (VWN) vindt dat Nederland „een morele plicht” heeft mensen te beschermen die vanwege hun werk voor de Nederlanders zelf gevaar liepen.

De tolk, Abdhul Ghafoor Ahmadzai, zegt dat in Afghanistan de taliban achter hem aanzitten en zijn broer al hebben vermoord. Hij diende eerst in Noorwegen een asielverzoek in, maar dat land wees dat af. Daarna probeerde hij het in Duitsland en vervolgens in Nederland, schreef Teeven vrijdag aan de Tweede Kamer. Volgens Europese afspraken mag een asielzoeker alleen in één land een asielverzoek indienen.

Geen uitzondering

Om die reden wilde de immigratie- en naturalisatiedienst IND zijn verzoek niet inhoudelijk behandelen. De rechter bekrachtigde dat besluit en ook Teeven stelt nu dat er bij de tolk geen bijzondere individuele omstandigheden zijn om van die regel af te wijken. Het enkele feit dat hij enige tijd voor Nederland heeft gewerkt, is onvoldoende om de aanvraag opnieuw te behandelen, aldus Teeven. Hij vertrouwt erop dat de Noren zijn asielrelaas op een juiste manier hebben beoordeeld en dat een procedure in Nederland tot dezelfde uitkomst had geleid.

Maar volgens advocaat Wil Eikelboom van Ahmadzai is er wel degelijk kans dat het asiel dan was toegewezen, omdat Nederland waarschijnlijk over meer informatie beschikt dan de Noren. Eikelboom hoopt dat de Raad van State, waar nog een beroep loopt, zal bepalen dat Nederland alsnog de asielprocedure moet starten. Ook hoopt hij dat Nederland Ahmadzai niet naar Noorwegen uitzet zolang dit beroep nog loopt. Hij heeft aanwijzingen dat de Noren hem dan meteen naar Afghanistan zullen terugsturen.

D66 en SP willen zo snel mogelijk een debat over de kwestie.