Nieuws/Binnenland
908598739
Binnenland

Red Team pleit voor strenge lockdown

Wim Schellekens

Wim Schellekens

DEN HAAG - Het Red Team, een groep wetenschappers die gevraagd en ongevraagd advies geeft over de bestrijding van de coronacrisis, pleit voor een strenge, korte lockdown in Nederland. In een advies aan het kabinet stelt het team dat een stringentere aanpak van het virus nodig is om terugkerende lockdowns te voorkomen.

Wim Schellekens

Wim Schellekens

Volgens het Red Team probeert de overheid met de huidige coronastrategie een balans te vinden tussen „een open samenleving en het minimaliseren van gezondheidsschade”, maar is dat bijna niet te doen. „Het risico ervan is dat Nederland slachtoffer wordt van een jojo-effect van verwerven en inleveren van vrijheden, met als dieptepunt terugkerende lockdowns”, stellen de wetenschappers in hun advies.

Het kabinet zou moeten inzetten op effectief indammen van het coronavirus, naar voorbeeld van buurlanden die daar succesvol in blijken, zoals Denemarken en Duitsland, vindt het team. Dat houdt in dat er beter zicht komt op hoe het virus zich verspreidt, bijvoorbeeld bij een uitbraak. Daarvoor moeten de testcapaciteit en het bron- en contactonderzoek dat volgt op een besmetting volgens de wetenschappers wel op orde zijn.

Zo zou iedereen die zich wil laten testen, daar idealiter dezelfde dag nog voor terechtkunnen bij een teststraat in de buurt. Om dat te realiseren, moeten er wel meer testlocaties bij. Ook adviseert het team mensen die minder mobiel zijn, de optie te bieden een thuistest te ondergaan.

Sluiten scholen

Tegen RTL Nieuws noemt Red Team-lid Wim Schellekens onder meer het sluiten van scholen voor twee weken als tijdelijke maatregel. Ook zouden alleen winkels die in „levensbehoeften voorzien” mogen openblijven, zoals apotheken en supermarkten, en adviseert het team iedereen die Nederland binnenkomt een test te laten ondergaan.

Het team zou graag zien dat het kabinet de voorgestelde maatregelen zo snel mogelijk ter hand neemt, zegt Schellekens. „Als we tot volgende week wachten om strengere maatregelen te nemen, zijn we weer te laat”, aldus Schellekens. „We zijn nu al zo’n tien dagen onderweg in het risiconiveau 4 met de daarbij horende maatregelen. Maar we zien niet dat de besmettingen significant dalen, integendeel. Dit duurt te lang zo.”