Nieuws/Binnenland
911613
Binnenland

Aantal leerlingen basisschool slinkt rap

Het aantal kinderen dat naar de basisschool gaat, neemt sterk af. In 2012 waren het er nog anderhalf miljoen, in 2025 zullen het er 100 duizend minder zijn, een daling van 7 procent.

Dat voorspellen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), schrijft de Volkskrant.

In sommige gemeenten neemt het aantal leerlingen met een derde of meer af, waardoor scholen zullen moeten sluiten. Zo had de gemeente Súdwest Fryslân in 2012 circa 8500 kinderen op de basisscholen, over 10 jaar zijn dat er nog maar 6500.

De grote steden krijgen juist te maken met een forse stijging van het aantal leerlingen.

De krimp heeft volop de aandacht van het ministerie van Onderwijs, aldus een woordvoerder. Zo wordt het scholen in gebieden met afnemende leerlingenaantallen eenvoudiger gemaakt te fuseren.