Nieuws
911874
Nieuws

Klaas Knot: wees realistisch over pensioenen

Mensen moeten realitischer verwachtingen over hun pensioenen krijgen. Er moet meer ruimte komen voor maatwerk en de risico's tussen generaties moeten evenwichtiger verdeeld worden. Dat zei Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB) op het jaarlijkse Pensioenseminar.

'Mensen moeten niet alleen beseffen, maar ook begrijpen dat een pensioen niet 100 procent zeker is en kan zijn,' sprak Knot. Maar dat kan alleen bereikt worden als zij hun pensioen beter begrijpen. Pensioenfondsen moeten volgens Knot transparanter zijn, en duidelijk uitleggen wiens eigendom een pensioen is.

Maatwerk

Jongeren en ouderen hebben verschillende wensen voor hun pensioen, erkende Knot. Daarom moet maatwerk mogelijk worden.

Allereerst kunnen jongeren meer risico dragen dan ouderen. Die laatste groep heeft weinig tijd om tegenvallers in hun pensioen goed te maken of om zelf bij te sparen of te beleggen. Jongeren hebben meer tijd om schokken op te vangen.

Volgens Knot schommelden pensioenpremies in het verleden teveel door de staat van de economie. Als de economie meezat, ging de premie omlaag en omgekeerd. Dat is slecht voor de economie, betoogde Knot. De centrale bankier wil dat er meer stabiele premies komen, waarin financiële schokken doorwerken op de opbouw en hoogte van de pensioenen.

Ook moet er volgens Knot meer maatwerk komen in de opbouw van pensioenen. De doorsneepremie, waarin iedere deelnemer hetzelfde premiepercentage betaalt voor hetzelfde opbouwpercentage, is niet meer van deze tijd. Mensen wisselen vaker van werkgever, worden zzp'er of beginnen een eigen bedrijf en dat heeft gevolgen voor hun pensioen.

Het derde element van maatwerk moet volgens Knot meer keuzevrijheid zijn. Zij moeten kunnen kiezen voor een pensioen dat beter aansluit op de situatie en wensen van de deelnemer. Maar, zegt Knot, in de huidige tijd met weinig transparantie en onduidelijkheid over eigendomsaanspraak, is deze keuzevrijheid beperkt.

Risico's delen

Het pensioenstelsel kan alleen blijven bestaan als er evenveel aandacht is voor de belangen van alle deelnemers. Het is schadelijk als bepaalde generaties systematisch worden benadeeld, zei Knot.

Daarbij moeten de deelnemers beter dan nu op voorhand weten waar zij aan toe zijn. Knot: "Het delen van risico's is goed, maar alleen als dit voor iedere deelnemer op voorhand evenveel waarde kent. Dat wil niet zeggen dat het achteraf zo uitpakt, maar op voorhand moet 't wel zo zijn."