Nieuws
911927
Nieuws

Meer werklozen aan de slag

Het aantal werklozen in Nederland is gedaald, steeds meer mensen vinden een baan. Dat blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het tweede kwartaal dit jaar. Het aantal vacatures groeit ook weer.

Het CBS spreekt uitdrukkelijk van een voorzichtig herstel. Er is wel toename van de langdurige werkloosheid. Er zijn nog altijd zes keer zoveel werkloosheid als banen in de aanbieding. Ook stijgt het aantal zzp'ers sterk.

De werkloosheid is in het hele tweede kwartaal gedaald op kwartaalbasis. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden waren er 672 duizend mensen werkloos, 12 duizend minder dan een kwartaal eerder. In het eerste kwartaal steeg de werkloosheid nog.

Vervoer en horeca

In het afgelopen kwartaal groeide het aantal banen in de handel, vervoer en horeca. De meeste banen gingen verloren in de financiële dienstverlening, de industrie en de zorg.

Eind vorig jaar daalde de werkloosheid ook; toen kwam dat doordat meer mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt.

De afname in het tweede kwartaal komt doordat in de loop van het kwartaal meer mensen aan het werk gingen. Het is vier jaar geleden voor het laatst voorgekomen dat de werkloosheid daalde en tegelijkertijd de werkzame beroepsbevolking groeide.

45-plussers vaker lang werkloos

De werkloosheid is vooral afgenomen onder mannen van 25 tot 45 jaar. Ook bij jongeren daalde de werkloosheid. Bij 45-plussers nam ze juist verder toe, zowel bij mannen als bij vrouwen.

In het tweede kwartaal was 40 procent van alle werklozen minimaal een jaar werkloos. Een jaar eerder was dat nog 36 procent.

Er waren in het tweede kwartaal 108 duizend openstaande vacatures, 17 duizend vacatures meer dan een jaar eerder. 

Meer zzp'ers

Nederland telde in het tweede kwartaal 9,8 miljoen banen, waarvan 7,7 miljoen van werknemers en 2,1 miljoen van zelfstandigen. Het aantal zelfstandigen stijgt de laatste jaren gestaag, terwijl het aantal werknemers afneemt. Er komen vooral zelfstandigen zonder personeel bij. Het afgelopen kwartaal nam het aantal banen van werknemers met 7 duizend af, terwijl er 8 duizend banen van zelfstandigen bijkwamen.