Nieuws/Binnenland
911983
Binnenland

Frisia mag zout winnen onder Waddenzee

Zoutproducent Frisia Zout mag zout gaan winnen onder de Waddenzee. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken geeft daarvoor een vergunning, schrijft ze aan de Tweede Kamer. De Waddenvereniging stapt naar de rechter om het besluit aan te vechten

Frisia wil vanaf 2021 zout winnen uit de bodem onder de Waddenzee. Natuurorganisaties, vogelbeschermingsorganisaties en ook de Friese kerken liepen daar de afgelopen jaren tegen te hoop omdat ze vrezen dat de bodem zal inklinken door de zoutwinning en dat wadplaten die nu bij eb droogvallen daardoor permanent onder water blijven. Die platen zijn voedselgebieden voor tienduizenden trekvogels.

Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat de belangrijke Ballastplaat niet zal inklinken, maar dat de aangroei ervan vertraagd optreedt, aldus Dijksma.

Natuurmonumenten reageert teleurgesteld op het besluit. „Er is nog veel onduidelijk over de gevolgen voor de tienduizenden trekvogels in het gebied”, aldus een woordvoerder. Die maken gebruik van de Ballastplaat, een zandlaag waar de vogels een aantal weken 'bijtanken' om vervolgens naar Afrika te vliegen. Volgens de organisatie is er nooit goed onderzoek gedaan naar hoe die plaat reageert op eventuele zoutwinning.

De Waddenvereniging gaat de rechter vragen het besluit te schrappen, aldus een woordvoerster. „De Waddenzee staat op de Unesco-lijst van werelderfgoed en daarin past geen mijnbouw. We hebben de staatssecretaris gevraagd onderzoek te doen naar de effecten van mijnbouw in dit natuurgebied, maar dat is nooit gedaan”, zegt de woordvoerster. „Bovendien is het helemaal niet nodig zout in dit kwetsbare gebied te winnen, want dat kan overal worden gewonnen.”