Nieuws/Binnenland
911984
Binnenland

Bedrijven negeren vrouwen

Het wettelijk streefcijfer voor vrouwen in het bedrijfsleven van 30 % wordt bij lange na niet gehaald. En dit ligt niet alleen aan de vrouwen zelf, maar zeker ook aan het bedrijfsleven.

Sinds de invoering van een wettelijk streefcijfer in het kader van de Wet bestuur en toezicht is het aandeel vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen toegenomen.

Maar het streefcijfer van ten minste 30% m/v wordt op dit moment nog lang niet gehaald. Een gemiste kans, omdat er meer groei mogelijk is. Dat blijkt uit de bedrijvenmonitor Wet bestuur en toezicht 2013 die vandaag is gepresenteerd.

Vrouwen benoemen

De commissie constateert dat meer bedrijven het streefcijfer hadden kunnen realiseren als ze gebruik hadden gemaakt van de kansen om vrouwen te benoemen.

De bedrijvenmonitor laat ook zien dat opvallend weinig bedrijven voldoen aan de wettelijke vereisten om te rapporteren in het jaarverslag waarom het streefcijfer nog niet is bereikt en wat men heeft gedaan om het wel te realiseren.

Raden van bestuur

De bedrijvenmonitor onderzoekt ruim 800 grote vennootschappen die vallen onder de Wet bestuur en toezicht. Voor het eerst is in Nederland op deze schaal onderzoek verricht naar het aandeel vrouwen in besturen en raden van toezicht.

Het percentage vrouwen in de raden van bestuur (rvb) is sinds de invoering van de Wet bestuur en toezicht( Wbt) toegenomen met 1,5 procentpunt tot 8,9%. Het aandeel vrouwelijke commissarissen groeide sindsdien met 1,4 procentpunt naar 11,2%. Het streefcijfer van ten minste 30% m/v is echter nog ver weg. De stijging van het aandeel vrouwelijke bestuurders en commissarissen komt bovendien geheel voor rekening van minder dan 10% van de bedrijven.

Benoemen

Bedrijven lieten in 2013 veel kansen liggen om vrouwen te benoemen. In ruim een kwart van de besturen en 43% van de raden van commissarissen werden vorig jaar één of meer personen benoemd of herbenoemd. Slechts een vijfde van hen heeft de nieuwe benoemingen ‘benut’ om het percentage vrouwen te vergroten.

 

 

Minister Jet Bussemaker

Minister Jet Bussemaker is niet te spreken over de trage voortgang. De bewindsvrouw is geen direct voorstander van de invoering van een quotum: "Dat is een paardenmiddel. Maar met de huidige cijfers kunnen we niet aankomen in Brussel. Dit is gewoon verspilling van talent. Er verandert alleen iets als bedrijven hun nek uitsteken en op creatieve en alternatieve manieren talentvolle vrouwen aan zich binden. Bedrijven als Post NL laten zien dat het kan. Als het old boys network niet zelf in actie komt, wordt de druk steeds groter om een quotum in te voeren," aldus Bussemaker.

 

Quotum in Duitsland ingevoerd