Nieuws/Binnenland
912034
Binnenland

Bussemaker blijft rendement onderwijs eisen

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) doet wel onderzoek naar het effect van de zogenoemde rendementseisen in het universitair en hoger onderwijs, maar voelt er helemaal niets voor om ze af te schaffen. D66, SP en SGP willen dat ze dat doet, maar een motie daarvoor lijkt het niet te halen en werd ook al door de bewindsvrouw ontraden.

Doordat de bekostiging van het onderwijs voor een deel samenhangt met het aantal studenten dat snel slaagt, vindt D66 dat er sprake is van een 'opjaagpremie' die het onderwijs niet ten goede komt en die tot het geven van 'genadezesjes' leidt. Maar volgens Bussemaker draait het heus niet om snelheid alleen en is het eisen van een bepaald rendement niet automatisch bedreigend voor inhoud en kwaliteit. Dat er af en toe een scriptie te hoog wordt beoordeeld, gebeurt volgens haar nu eenmaal in de praktijk. Dat wijst volgens Bussemaker echter niet op de 'perverse prikkelingen' die D66 meent waar te nemen.

Bussemaker ziet evenmin iets in het voorstel van het CDA om de rechtspositie van studenten te versterken als ze in hun onderwijs worden geschaad. Er zijn genoeg mogelijkheden voor de studenten om dan met de verantwoordelijke instelling tot een vergelijk te komen, vindt ze.

Over de moties wordt volgende week gestemd.