Nieuws/Binnenland
912171
Binnenland

'Plannen huisvesting te vaak geplakte band'

De wetgeving voor de volkshuisvesting lijkt wel een te vaak geplakte band. Je kunt zien dat er „veel handen en jaren overheen zijn gegaan”. Dat zei Marc Calon, de voorzitter van de koepel van woningbouwcorporaties Aedes, donderdag in de Tweede Kamer tijdens een gesprek over de corporaties en wijzigingen van die wetgeving. Aedes kan niet instemmen met bepaalde veranderingen die woonminister Stef Blok wil aanbrengen.

Het is volgens Calon veel te ingewikkeld geworden. Dat vindt Jan Kamminga, die als voorzitter van Vastgoed Belang aan het gesprek deelnam, van de manier waarop er in de corporatiewereld met geld wordt omgegaan. Huurders krijgen huurtoeslag, betalen met behulp daarvan de huur, die weer hoger is geworden doordat de overheid een verhuurdersheffing vraagt van de corporaties. Dat rondpompen van geld moet worden afgeschaft, vindt hij.

De corporaties moeten van Blok terug naar het huisvesten van mensen met lagere inkomens en het beheren van vastgoed dat daarmee samenhangt. Dit moet voorkomen dat corporaties in commerciële projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van de huurders. Het toezicht moet beter. Gemeenten en corporaties moeten afspraken maken over wat lokaal nodig en mogelijk is.

Aedes heeft Bloks plannen laten onderzoeken en zegt dat de prestaties op het gebied van volkshuisvesting zullen worden aangetast en dat de vernieuwing van buurten en wijken in het geding komt. Ook voorziet de koepel een opeenstapeling van regels, risico's en lasten.

Nederland moet ook niet als één woningmarkt worden gezien. Dat benadrukte Wim Hazeu van corporatie Wonen Limburg. In krimpgebied Parkstad Limburg, Heerlen, Kerkrade en omgeving, wordt nu liever gehuurd, omdat een huis door de bevolkingskrimp daar minder waard wordt. Willen corporaties zich dan ook nog van huizen uit eigen bezit ontdoen, hetgeen de tendens is, dan wordt de markt er nog beroerder. Intussen hebben de corporaties door de leegstand ook minder inkomsten en eist de vergrijzing een speciale aanpak.