Nieuws/Binnenland
912179
Binnenland

Drugstoerist terug in het zuiden

Drugstoeristen komen sinds vorig jaar weer mondjesmaat weer naar de coffeeshops in het zuiden. Ze komen terug op plaatsen waar niet actief wordt gecontroleerd. Het gaat om 13 procent van het totale aantal bezoekers, staat in onderzoek in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Coffeeshops in het zuiden van Nederland moeten sinds medio 2012 nee verkopen aan drugstoeristen. Voor de invoering van het nieuwe coffeeshopbeleid kwam 39 procent van de coffeeshopklanten in het zuiden uit het buitenland. Kort na de invoering werd geen enkele buitenlander meer aangetroffen in de coffeeshops in het zuiden.

Sinds begin 2013 wordt de controle van de coffeeshops overgelaten aan gemeenten en lokale politie. In bijvoorbeeld Maastricht, Tilburg en Eindhoven wordt nog actief gecontroleerd op drugstoeristen maar Den Bosch controleert bijvoorbeeld niet.

Nederlandse bezoekers die in 2012 wantrouwend waren over de toenmalige ledenregistratie in coffeeshops zijn grotendeels teruggekeerd. De overlast en straathandel blijft op de meeste plaatsen beperkt en is beheersbaar, concluderen de onderzoekers.