Nieuws/Binnenland
912849
Binnenland

'Chef eurogroep niet democratisch ingebed'

De functie van eurogroepvoorzitter, nu bezet door minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, is niet democratisch ingebed in de EU-instellingen. De Algemene Rekenkamer stelt dat in een dinsdag gepubliceerd rapport.

De Rekenkamer vraagt aandacht voor de democratische controle op en verantwoording door de eurogroepvoorzitter. Die leidt de vergaderingen van de ministers van de 18 eurolanden. De eurogroep is een informeel orgaan waarin onder meer wordt gesproken over de inzet van de Europese noodfondsen waar het al snel gaat om honderden miljarden euro's. De formele besluiten worden vervolgens genomen in de 'ecofinraad', de vergaderingen van de ministers van Financiën van alle 28 EU-landen.

De eurogroepvoorzitter voert wel twee keer per jaar een 'economische dialoog' met het Europees Parlement, maar daar is geen sprake van een formele politieke verantwoording. De Rekenkamer pleit dus voor een 'expliciete democratische inbedding' van de eurogroepvoorzitter binnen de Europese instellingen. Dat geldt te meer als gekozen wordt voor een vaste voorzitter van de eurogroep. Dijsselbloem doet dat op het moment parttime.

Het kabinet heeft de Rekenkamer al laten weten dat er in zijn ogen voldoende democratische controle en transparantie is. De minister van Financiën legt immers altijd verantwoording af in de Kamer. De eurogroepvoorzitter verantwoording laten afleggen aan het EP is niet nodig.