Nieuws/Binnenland
912940
Binnenland

'Instanties omzeilen medisch beroepsgeheim'

Instanties als UWV, gemeenten, verzekeraars en Arbodiensten vragen mensen onnodig om hun medische dossier. Dat gebeurt in een derde van de gevallen, blijkt uit een peiling waarvan patiëntenfederatie NPCF zondagavond de resultaten naar buiten bracht.

Het opvragen van het medisch dossier bij een patiënt is niet in strijd met de wet, maar wel ongewenst, stellen NPCF en KNMG. Mensen voelen zich onder druk gezet om hun medische dossier op te vragen bij hun arts en een kopie te verstrekken aan instanties als UWV, gemeenten, verzekeraars of letselschadebureaus uit angst anders geen uitkering of verzekering te krijgen. De belangenorganisaties wijzen erop dat wat een patiënt met zijn arts bespreekt vertrouwelijk is en in de spreekkamer moet blijven.

De organisaties willen patiënten ervan doordringen dat ze niet verplicht zijn om instanties te voorzien van hun volledige medische gegevens. Met de instanties willen ze duidelijke afspraken om inbreuk op de privacy van patiënten te voorkomen.