Nieuws
912962
Nieuws

Bontes en Van Klaveren willen ook vlaktaks van 22,9 %

'Werkgever moet pensioenopbouw direct overmaken'

Nederlanders moeten hun pensioenopbouw volledig zelf in handen krijgen. Werkgevers dienen de pensioenopbouw rechtstreeks aan de werknemer over te maken, zodat die zelf kan bepalen wat hij met dat geld doet.

Daarvoor pleit de nieuwe partij Voor Nederland (VNL) van de Kamerleden Bontes en Van Klaveren.

Het voorstel is onderdeel van een grootscheepse verbouwing van het belastingstelsel, dat het tweetal bepleit. Zo moet er een vlaktaks komen van 22,9 procent. Iedereen betaalt dan dit tarief over zijn inkomsten. Over de eerste 7500 euro hoeft helemaal geen belasting te worden afgedragen. Ondernemers zien de vennootschapsbelasting verlaagd worden.

„Andere partijen doen een procentje meer hier, een procentje minder daar. Het is gerommel in de marge. Met ons plan neemt de welvaart fors toe en het kost de Nederlandse Staat helemaal niets”, aldus Van Klaveren. VNL heeft haar belastingplan laten doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB).

De partij laat de effecten op werkgelegenheid en economische groei van haar voorstel ook nog doorrekenen, maar het CPB gaf volgens Van Klaveren wel alvast een indicatie. Daaruit zou gebleken zijn dat de VNL-plannen de economie met één procent per jaar extra laten groeien en 800.000 tot een miljoen extra banen creëren. „En werkend Nederland houdt honderden euro’s netto per maand over. We zitten rechts van de VVD, een droom van ondernemers”, aldus het Kamerlid.

Er moet ook één btw-tarief komen van 15 procent. Voedingsmiddelen zoals melk en brood worden daardoor duurder, maar bijna alle andere waar wordt goedkoper. Ook gaan accijns op brandstof, alcohol en tabak bijna tien procent omlaag. Samen met de lagere btw zorgt dit voor een verlaging van de benzineprijs met 20 cent per liter. „De pomphouders in de grensstreek kunnen zo eindelijk weer met de buurlanden concurreren”, zegt Bontes.

Aftrekposten

Daartegenover staat het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek en alle andere aftrekposten. „Die heb je niet meer nodig, want je houdt door de vlaktaks veel meer geld over in je portemonnee”, aldus Van Klaveren.

VNL wil verder alle toeslagen afschaffen, net als het kindgebonden budget en de gratis schoolboeken. Er komt één ’Nationale Kindbijdrage’. Tot drie kinderen wordt per kind dan 2080 euro uitgekeerd per jaar, mits de kinderen in Nederland naar school gaan. „We laten de minima niet in de steek. Maar ons programma is echt gericht op mensen aan werk te helpen”, zegt Bontes, die ook zegt dat de AOW wordt verhoogd.

Volgens het tweetal laat hun belastingplan de lasten op consumptie met 4 miljard dalen en de lasten op arbeid met 6 miljard. VNL heeft Maurice de Hond gevraagd te onderzoeken hoe Nederland aankijkt tegen een vlaktaks dat werken meer beloont. Het plan wordt omarmd door 56 procent van de Nederlanders; alleen de PvdA-achterban ziet het niet zitten. Het ingewikkelde toeslagensysteem mag volgens 72 procent afgeschaft worden als daar een forse verlaging van de belastingen tegenover staat.