Nieuws/Binnenland
913164
Binnenland

Waardering voor UWV stijgt weer

De waardering bij werkzoekenden en bedrijven voor uitkerings- en bemiddelingsinstantie UWV zit weer in de lift. Dat blijkt uit recent onderzoek. Bij werkzoekenden is het gemiddelde rapportcijfer gestegen van 6 begin vorig jaar naar 6,3 of 6,4 dit jaar. Bij werkgevers nam het toe van 5,5 naar 5,9. Minister Lodewijk Asscher heeft dat dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Na een wetswijziging in 2012 werd de dienstverlening van het UWV vergaand gedigitaliseerd. Cliënten moeten nu met de instantie communiceren via internet. Dit leidde tot problemen en klachten.

Het UWV is daarom weer overgegaan tot het voeren van persoonlijke gesprekken met WW'ers. Na 3 maanden WW wordt iedereen daarvoor uitgenodigd. Dat gesprek (eventueel telefonisch) wordt herhaald na 6 en 9 maanden. Volgens Asscher maakt deze benadering de digitale dienstverlening weer iets persoonlijker.

Daarnaast is er meer ruimte voor hulp aan 'niet-digivaardigen', mensen die niet of niet goed met het internet overweg kunnen. Asscher stelt hiervoor geld beschikbaar. Volgend jaar gaat het om 17,3 miljoen euro.

Ook zijn er extra trainingen en andere steun voor 50- en 55-plussers. Volgens Asscher is daardoor niet alleen de dienstverlening aan deze groep verbeterd, maar neemt ook het aantal 55-plussers dat een baan vindt weer toe. In de eerste helft van vorig jaar waren dat er 9000, dit jaar is dat aantal opgelopen tot ruim 12.000.

Het aantal WW'ers dat weer aan de slag raakt, is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven, schrijft Asscher. Vorig jaar ging het om ruim 241.000 mensen, het jaar ervoor om 218.00 en in 2011 om 228.00. De WW-uitkering werd vorig jaar in 98 procent van de gevallen op tijd betaald.