Nieuws/Binnenland
913347
Binnenland

Bedrijfsleven mist vrouwen in de top

 Het gaat belabberd met de emancipatie in de top van het bedrijfsleven, vindt minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Nieuwe cijfers over de verhouding tussen man en vrouw in de raden van bestuur stellen haar diep teleur.

In Nederland is zes procent van de mensen in raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven een vrouw. Het streefcijfer van dertig procent van Bussemaker is daarmee nog lang niet gehaald. „Het schiet nog niet echt op.”

Komende week komen er nieuwe cijfers over het hele bedrijfsleven in Nederland. „Maar dit is weinig hoopgevend”, zegt de PvdA-bewindsvrouw. Ze kondigt nieuwe voorstellen aan om het percentage vrouwen te verhogen, roept het bedrijfsleven op om hierover te discussiëren en wil dat vrouwen minder bescheiden zijn. „Vrouwen denken te vaak: ’Ik ben goed, dus ik word vanzelf wel opgemerkt’.”