Nieuws/Binnenland
919518
Binnenland

Kabinet wil paspoorten jihadisten afpakken

Paspoorten van jihadstrijders moeten afgenomen kunnen worden zonder tussenkomst van de rechter. Hetzelfde moet kunnen bij mensen die een opleiding volgen in een terroristisch trainingskamp of die daar als instructeur werken.

Het ontnemen van het Nederlanderschap kan echter alleen bij mensen met een dubbel paspoort, omdat ze anders stateloos zouden worden.

Dat staat in een pakket maatregelen om radicalisering en jihadisme aan te pakken, waarover het kabinet het vrijdag is eens geworden. De actiepunten worden nu in wetgeving gegoten.

Volgens de ministers Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) is er „in Nederland geen ruimte voor haat zaaien of extremisme. De jihadistische beweging is in alles het tegengestelde waar onze democratie voor staat.”

Om teruggekeerde jihadisten beter te kunnen aanpakken, komen er onder meer een tijdelijke meldingsplicht en contactverboden. Als er gegronde vermoedens bestaan dat iemand wil afreizen naar een conflictgebied om zich aan te sluiten bij terreurbewegingen als ISIS, wordt zijn paspoort vervallen verklaard.

Voor burgers die menen dat iemand van plan is als jihadstrijder actief te worden of die andere vormen van extremisme willen melden, komt er een meldlijn. Het verspreiden van 'haat zaaiende' en radicaliserende informatie via sociale media wordt tegengaan. Een speciaal team van de Nationale Politie gaat zich daarmee bezighouden. Internetbedrijven die volharden in het verspreiden van jihadistische uitingen worden aangepakt.

Asscher kondigde al eerder aan dat het kabinet de komst van 'haatpredikers' wil voorkomen door hun geen visum meer te verlenen. Ook wil het kabinet meer werk maken van preventie, bijvoorbeeld door sleutelfiguren in de moslimwereld in te zetten.

Opstelten en Asscher benadrukten tijdens een persconferentie dat het jihadisme een „substantiële bedreiging” vormt voor de Nederlandse samenleving. Opstelten sprak van „een kleine maar gevaarlijke beweging”. Volgens Asscher zal het kabinet de rechtsstaat „compromisloos” verdedigen en „rotte appels die de samenleving vergiftigen met haat weren”.