Nieuws/Binnenland
919556
Binnenland

Kabinet pakt jihadisme aan

Het kabinet is het vrijdag eens geworden over een pakket maatregelen om radicalisering en jihadisme aan te pakken. „In Nederland is geen ruimte voor haatzaaien of extremisme. De jihadistische beweging is in alles het tegengestelde waar onze democratie voor staat”, hebben ministers Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) vrijdag aan de Tweede Kamer geschreven.

De plannen houden onder meer in dat er meer mogelijkheden komen om het Nederlanderschap in te trekken bij jihadgangers die zich hebben laten inlijven bij een terroristische strijdgroep, al mag dat niet leiden tot stateloosheid.

Ook bij mensen die een opleiding volgen in een terroristisch trainingskamp of die daar als instructeur werken, kan het Nederlanderschap straks worden ingetrokken.

Verder komen er wettelijke mogelijkheden om jihadisten te kunnen aanpakken die terugkeren naar Nederland. Overwogen worden onder meer een tijdelijke meldplicht en contactverboden.

Wanneer er gegronde vermoedens bestaan dat iemand wil uitreizen naar een conflictgebied om zich daar aan te sluiten bij terreurbewegingen als IS, worden paspoorten vervallen verklaard.

Het verspreiden van 'haat zaaiende' en radicaliserende informatie via sociale media wordt tegengegaan. Een speciaal team van de Nationale Politie gaat zich daarmee bezighouden. Internetbedrijven die volharden in het verspreiden van jihadistische uitingen worden zo nodig aangepakt.

Asscher kondigde eerder al aan dat het kabinet de komst van 'haatpredikers' wil voorkomen door hun geen visum meer te verlenen. Ook wil het kabinet meer werk maken van preventie.