Nieuws/Binnenland
919618
Binnenland

Energielabel, poging 3

Meer dan zeven jaar geleden op 27 juni 2007 voorspelde ik in deze rubriek het mislukken van het energielabel dat een minister introduceerde per 1 januari 2008. Zij was eigenwijs, zette door en zie: daar het liep mis. En ondanks allerlei aanpassingen enkele jaren later, ging het opnieuw fout. Nu een derde poging van minister Blok.

Met zijn brief van 5 juni 2014 aan de Tweede Kamer legt deze minister een nieuw energielabel op tafel in de hoop dat de Kamerleden er nu wel mee instemmen. Hij heeft haast, want het zogenoemde energieprestatiecertificaat moet 1 januari 2015 ingaan.

In de maand januari 2015 ontvangen alle woningeigenaren die nog geen energielabel hebben per brief een voorlopig energielabel. Ik denk zo maar zes miljoen brieven. Waarop zo’n voorlopig label is gebaseerd, en hoe de overheid daaraan komt, is mij onduidelijk, maar dat het een zooitje wordt, kan ik u verzekeren. Zes miljoen brieven versturen lijkt meer op een bezigheidstherapie of werkgelegenheidsproject voor ambtenaren dan op goed gebruik van belastinggeld.

Pas per dezelfde ingangsdatum komt er een internetpagina (www.ravo.nl) waarop een woningeigenaar of woningverhuurder een definitief energielabel kan aanvragen. Dat doet hij door het beantwoorden van circa tien vragen over de woning, daarna verzoekt de website om gegevens als foto’s of nota’s van isolerende beglazing en dergelijke op te sturen. Kunt u zich dat voorstellen van zes miljoen woningen? Als het dan volgens een deskundige (?) allemaal klopt, registreert de overheid het definitieve energielabel in een database dat de overheid per e-mail aan de woningeigenaar verzendt. Hoe dat gaat met mensen die niet aangesloten zijn op internet en niet e-mailen, begrijp ik ook niet.

Geruststellend vind ik dat het dan ontstane woningdossier gelukkig alleen maar door de eigenaar kan worden aangepast, althans voor zover een hacker dit systeem niet kraakt en plattegrond en dergelijke van iedere woning ook voor onbevoegden in te zien is.

Niet verplicht

Eigenaren van rijksmonumenten zijn niet verplicht een definitief energielabel te hebben, maar zij kijgen straks wél een voorlopig label dat slecht uitpakt. Zij kunnen dan naar de Energieatlas, waarin alle energielabels staan, en daar aangeven niet verplicht te zijn een energielabel te hebben.

Volstrekt onduidelijk is verder het moment waarop de verkoper en verhuurder van een woning het definitieve energielabel verplicht moeten overhandigen aan een koper of een huurder. Moet de Tweede Kamer daarover nog beslissen? Die verplichting kan nooit op 1 januari 2015 ingaan, want ik verwacht dat er nog jaren nodig zijn voor alle woningeigenaren en verhuurders zover zijn. En wat wordt dan de sanctie; welke straf krijgt verhuurder of verkoper die niet aan zijn verplichting voldoet? Is die juridisch wel hard te maken?

Ik moet het allemaal nog zien.

Omslachtig

Uiteraard gun ik minister Blok alle succes, maar deze opzet van het energielabel gaat het niet worden: veel te omslachtig. Bedenk bij deze derde poging dat zelfs een ezel zich niet voor de derde keer aan dezelfde steen stoot.

Deze column verscheen tevens in de Woonkrant, de wekelijkse feature over wonen van De Telegraaf.

www.broeren.com