Nieuws/Binnenland
919762
Binnenland

Overal kliklijnen tegen jihadisten

Het kabinet wil een veel strakkere regie gaan voeren over de aanpak van radicaliserende moslims. Door meer landelijk te coördineren moeten jihadisten sneller in het vizier van de overheid komen. Mensen met een dubbele nationaliteit die zich aansluiten bij ISIS, kan het Nederlanderschap worden afgepakt, zonder dat ze veroordeeld zijn voor daadwerkelijke terreurdaden.

Dat zijn volgens ingewijden onderdelen van het actieplan tegen radicalisering, waarover het kabinet vandaag spreekt.

Naar verluidt bestaat het actieplan van vijftig punten evenwel voor een groot deel uit een opsomming van maatregelen die al veel eerder zijn genomen. Een aantal daarvan wordt nog wel aangescherpt, zoals het afpakken van het Nederlanderschap van mensen met een dubbele nationaliteit. Wie zich aansluit bij ISIS zal op aanwijzing van veiligheidsdiensten zijn paspoort kunnen verliezen, ook zonder veroordeling voor terrorisme.

Behalve het strafrechtelijk aanpakken van jihadisten wil het kabinet ook de samenleving ’weerbaarder’ maken, bijvoorbeeld door de omgeving van een potentiële terrorist duidelijk te maken wat men tegen hem of haar kan ondernemen.

Zo is er onder meer gedacht aan kliklijnen over deze jihadisten in het hele land. Door meldpunten tegen radicalisering uit te breiden, moeten potentiële terroristen eerder in de kraag worden gevat. Het is nu al de bedoeling dat gemeenten zelf radicalisering bestrijden, maar die blijken vaak niet eens te weten dat dit tot hun taken behoort. Amsterdam is één van de uitzonderingen en heeft bijvoorbeeld een ’Meld- en adviespunt radicalisering’ waar bezorgde burgers terechtkunnen.