Nieuws/Binnenland
921151
Binnenland

Recherche op zwart zaad

Rechercheurs kregen deze maand te horen dat het geld voor overwerk voor 2014 op is en dat voor 2015 helemaal geen overuren meer worden gemaakt. De boosheid bij de politie is zo groot dat arrestatie- en observatieteams al hebben gedreigd het werk neer te leggen.

Bij grote onderzoeken als moord- en drugszaken is het vaak noodzakelijk dat rechercheurs ook doorwerken buiten de normale uren van het dienstrooster. Nu het overwerk niet meer wordt vergoed, moet het overwerk in vrije tijd worden ’uitbetaald’, waardoor een groot tekort aan recherchecapaciteit ontstaat.

Disciplinair

Leden van arrestatie- en observatieteams hebben ook al gedreigd om overwerk te weigeren als ze niet worden uitbetaald. De dienstleiding dreigde vervolgens dienstopdrachten te gaan geven, zodat disciplinaire straffen mogelijk zijn als de politiemensen overwerk weigeren.

Het beknibbelen op overwerk gebeurt niet bij alle korpsen, maar wel bij meerdere eenheden zoals Amsterdam. Daar is de onvrede toch al groot omdat uit bezuinigingen ook is besloten districtsbureaus van de recherche in de binnenstad te verplaatsen naar het stadsdeel Noord. „Toeristen die aangifte willen doen en moeten worden verhoord, moeten nu dus naar het andere deel van de stad. ’O, u bent beroofd op de Rozengracht? Gaat u maar aangifte doen in Amsterdam-Noord’”, aldus een verontwaardigde rechercheur.

Promotie

Bij veel politiediensten is ook onvrede over het promotiebeleid. Hoofdagenten bij de uniformdienst worden massaal bevorderd tot brigadier, terwijl rechercheurs in dezelfde rang promotie mislopen. Veel ongenoegen valt volgens politiebronnen van deze krant terug te voeren naar de reorganisatie bij de Nationale Politie, die nu al anderhalf jaar voor massale overplaatsingen zorgt. Ook worden veel bureaus gesloten en materieel niet of veel later vervangen.

Door het grote aantal politieonderzoeken in Amsterdam is een groot deel van het overurenbudget 2014 van de politie-eenheid al aangesproken, zegt een politiewoordvoerder. Bijsturing van het beleid is volgens hem daarom noodzakelijk.

Liquidaties

„Politiewerk is onlosmakelijk verbonden met het maken van overuren. Het uitgangspunt daarbij is altijd dat de extra uren worden gecompenseerd in vrije tijd. Toch lukt dat niet altijd, bijvoorbeeld als rechercheurs aan een grootschalig onderzoek deelnemen. In Amsterdam zijn dit jaar veel van dergelijke onderzoeken gestart naar aanleiding van onder andere liquidaties in de hoofdstad. Daarnaast waren er diverse grootschalige optredens.”

Capaciteit

Pieter-Jaap Aalbersberg is de politiechef van de Regionale Eenheid Amsterdam van de Nationale Politie. „De rest van het jaar hebben we niet het budget om veel overuren meer uitbetalen. Dit heeft consequenties voor nog te starten onderzoeken in Amsterdam. Er is hierdoor iets minder capaciteit. Ernstige zaken, zoals verkrachtingen, worden wel altijd opgepakt en waarnodig vragen wij om assistentie vanuit andere eenheden. Ik begrijp dat medewerkers dit raakt. Onze politiemensen zijn erg gemotiveerd om soms een langere tijd door te gaan in onderzoeken en flexibel in te spelen op de omstandigheden.”