Nieuws/Binnenland
922499231
Binnenland

Minister wil leeftijdsgrens van botox en fillers niet verhogen

Vrouw ondergaat een fillerbehandeling.

Vrouw ondergaat een fillerbehandeling.

Den Haag - De leeftijdsgrens voor cosmetische ingrepen die niet medisch noodzakelijk zijn, blijft 18 jaar. Minister Van Ark (Medische Zorg) vindt het niet nodig de minimumleeftijd voor botox en fillers te verhogen, en ook verder laat de bewindsvrouw de sector voor wat die is.

Vrouw ondergaat een fillerbehandeling.

Vrouw ondergaat een fillerbehandeling.

En dat is opvallend, zo stelde het CDA in een initiatiefnota. Het aantal cosmetische ingrepen onder jongvolwassenen neemt toe, net als de keren dat het fout gaat. Jongeren kunnen bovendien de gevolgen van een blijvende vervlakking van hun gelaatsuitdrukking niet altijd overzien, bepleitte Kamerlid Joba van den Berg in de nota, een betoog voor verhoging van de leeftijdsgrens naar 21 jaar.

Van Ark vindt dat principieel onjuist ’nu men vanaf 18 jaar het recht heeft zelf te beschikken over zijn eigen lichaam’, zo schrijft ze in een reactie. Bovendien zou verhoging van de leeftijd het gevaar opleveren dan ’men uitwijkt naar het buitenland om aldaar de gewenste behandeling te ondergaan’.

Misstanden

Volgens het Erasmus Medisch Centrum worden er jaarlijks 400.000 cosmetische ingrepen verricht en blijft dat aantal blijft stijgen. Terwijl de gevolgen van het gebruik van botox en fillers op de lange termijn onbekend zijn. Tussen 2011 en 2016 moesten 600 mensen zich laten behandelen voor complicaties na een cosmetische ingreep. Daarom pleitte Van den Berg voor een meldplicht voor dergelijke hersteloperaties.

Van Ark vindt dat niet nodig, schrijft zij in een reactie. „Ik heb geen aanwijzingen dat er sprake is van structurele misstanden in de cosmetische sector.” Bovendien zou een meldplicht volgens de bewindsvrouw ’onbedoelde effecten’ hebben: „Een wettelijke meldplicht kan er immers ook toe leiden dat gedupeerde patiënten herstelzorg gaan vermijden, of dat artsen geen hersteloperaties meer willen uitvoeren, wat een ongewenste ontwikkeling zou zijn.”

Voor ’structurele misstanden’ in de sector zijn volgens de minister ’geen aanwijzingen’. Bovendien is handhaving door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd volgens de minister ’voldoende concreet’ om een onderzoek te kunnen instellen.

Onwerkelijk schoonheidsideaal

Dat laatste is nog maar de vraag. Cosmetisch arts Catharina Meijer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde, kreeg via een eigen meldpunt in een half jaar 45 meldingen van complicaties door onkundig uitgevoerde ingrepen, waarvan 31 door niet-artsen. „We dienen heel veel klachten in bij de Inspectie Gezondheidszorg en we zien niet heel vaak dat daarmee iets gebeurt.” De beroepsvereniging is zelf wél klaar voor een leeftijdsverhoging voor puur cosmetische ingrepen.

Van den Berg ’baalt’ dat de minister geen actie wil ondernemen. „Jonge mensen wordt een onwerkelijk schoonheidsideaal opgedrongen en de verleiding is daardoor groot om risicovolle niet-medisch noodzakelijke cosmetische ingrepen te ondergaan. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.”