Nieuws/Binnenland
931410073
Binnenland

OM vervolgt Akwasi niet voor ’opruiende’ uitspraak over Zwarte Piet op de Dam

Amsterdam - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat vooralsnog niet over tot vervolging van rapper Akwasi voor zijn uitspraak over Zwarte Piet, tijdens de Black Live Matter-demonstratie op 1 juni op de Dam in Amsterdam. „Op het moment dat in november dat ik een Zwarte Piet zie”, zei Akwasi toen, „ik trap hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht.”

Volgens het OM is de uitspraak ’opruiend’ en daarmee strafbaar. Maar na een gesprek met de officier van justitie en zijn advocaat heeft Akwasi toegezegd publiekelijk afstand te nemen van zijn woorden, wat hij inmiddels heeft gedaan.

Het OM heeft daarom besloten de zaak voorwaardelijk te seponeren. Als Akwasi binnen een jaar nogmaals een strafbaar feit begaat, dan zal hij zich niet alleen voor dat nieuwe feit maar ook voor de uitspraak op 1 juni 2020 voor de rechter moeten verantwoorden, aldus justitie.

Het OM zegt op de hoogte te zijn van de oude tweets van Akwasi die afgelopen week in de publiciteit zijn gekomen. „Daar zijn inmiddels aangiften over binnengekomen bij de politie. Deze aangiften worden nog beoordeeld.”

Geschrokken

Bij het OM zijn na de demonstratie op de Dam 44 aangiftes binnengekomen. Tijdens het gesprek met de officier heeft Akwasi gezegd dat hij daarvan is geschrokken.

Op zijn sociale media zegt Akwasi over de gewraakte uitspraak: „Deze woorden hebben veel ophef veroorzaakt omdat ze door sommigen helaas ten onrechte zijn geïnterpreteerd als een aankondiging dat ik geweld zou willen toepassen. Ik wil graag ondubbelzinnig benadrukken dat dit niet de bedoeling was van deze beeldspraak: ik ben tegen elke vorm van geweld.”

Ook zegt hij afstand te nemen van zijn „recent opgedoken, onbezonnen en kwetsende tweets over zwarte piet van ongeveer tien jaar geleden.” Ook over die tweets zijn aangiften binnengekomen. Justitie bestudeert die nog.

Met de uitspraak op de Dam heeft Akwasi volgens het OM aangezet tot geweld. Dat hij zei dat hij Zwarte Piet ’hoogstpersoonlijk’ onder handen zou nemen, maakt daarbij niet uit. „Anderen kunnen gezien de voorbeeldfunctie die hij vervult door zijn speech en hele optreden op het idee zijn gebracht - of daarin zijn gesterkt - om ook zelf geweld te plegen”, aldus het OM.

Het publiekelijk afstand nemen van zijn woorden door Akwasi acht het OM van groot belang, „juist om er zo voor te zorgen dat de kans op geweld vermindert en een ieder zich veilig kan voelen tijdens de aankomende sinterklaasperiode.” Justitie heeft met het voorwaardelijk spot de zaak willen afdoen op een manier die recht doet aan de ernst van de situatie en die „een voorbeeld voor de toekomst biedt.”

Akwasi zegt dat hij zich „als muzikant, dichter en programmamaker” in het maatschappelijke debat zal blijven mengen, maar belooft zijn woorden „zorgvuldiger” te zullen kiezen.

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop