Nieuws/Binnenland
936138
Binnenland

Uitwisselen telecominformatie met NSA mag

De Nederlandse geheime diensten AIVD en MIVD mogen telecommunicatie uitwisselen met de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA. Dat kan door de de beugel, besloot de rechtbank in Den Haag woensdag in een civiele zaak. Daarbij waren onder meer de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) betrokken.

Volgens de rechtbank bestaat de mogelijkheid dat Nederlandse diensten bij de uitwisseling van telecomgegevens met buitenlandse diensten zoals de NSA, gegevens ontvangen die door die diensten in het buitenland zijn verzameld. Ook als die zijn verzameld met de inzet van bevoegdheden, waarover de Nederlandse inlichtingendiensten niet beschikken. Die informatie-uitwisseling wordt onder meer gebruikt voor terrorismebestrijding.

De NSA is in opspraak gekomen, omdat deze Amerikaanse veiligheidsdienst wereldwijd op omstreden manier, massaal privacygevoelige informatie verzamelt. Ook van 'gewone burgers'.

De Nederlandse diensten mogen niet zelf 'ongericht' telecommunicatie onderscheppen en vervolgens gebruiken. De Amerikaanse diensten mogen dit wel. Dit betekent niet dat de ontvangst en het eventuele gebruik van die gegevens zonder meer ongeoorloofd zijn, concludeert de rechtbank.