Nieuws
936186
Nieuws

Nabestaanden erven schuld door declareren etentje

Politici en bestuurders van grotere (non-profit) organisatie weten dat ze moeten opletten met hun declaraties. Een verkeerd opgevoerd bonnetje kan je veel last bezorgen en soms zelfs het einde betekenen van je carrière.

Maar ook erfgenamen moeten opletten wat ze zelf betalen en wat ze op rekening van de erfenis kunnen besteden. Dat bleek uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag. De consequentie was hier niet dat de erfgenamen hun goede naam en faam kwijt raakten, maar wel dat ze hun spaargeld moesten aanspreken.

 

De casus

Versimpeld kan de situatie als volgt worden beschreven:

op de avond van het overlijden zijn de beide erfgenamen gaan eten in een restaurant met hun wederzijdse partners. Op de eindafrekening stond een bedrag van 119 euro, wat voor vier personen niet veel is.

De erfgenamen hebben vervolgens de nalatenschap beneficiair aanvaard via de Rechtbank omdat ze bang waren dat er meer schulden dan bezittingen zouden zijn. Door tijdig beneficiair te aanvaarden, voorkom je dat je als erfgenaam zelf aansprakelijk wordt voor de volledige afbetaling van de schuldeisers.

 

In deze casus was de keuze voor beneficiaire aanvaarding een goede zet, want de nalatenschap bleek negatief te zijn. De erfgenamen dachten dat zij niet hun eigen spaarrekening hoefden aan te spreken, maar toen kwam de “bonnetjes-affaire”.

De erfgenamen hadden namelijk de kosten van hun etentje gedeclareerd. Dit was uiteindelijk betaald met geld van de overledene.

 

Beneficiair aanvaarden helpt niet als je al (feitelijk) zuiver aanvaard hebt

Er was een schuldeiser van de overledene die graag volledig afbetaald wilde worden. Deze had extra onderzoek gedaan en had kennelijk ook verstand van notariële zaken. Want deze crediteur bracht de bon van het restaurant ter sprake en vooral het feit dat die niet door de erfgenamen zelf was betaald, maar uit de erfenis was vergoed.

Het Gerechtshof was van mening dat de erfgenamen door deze feitelijke handeling de erfenis zuiver hadden aanvaard. Dat was dus gedaan op de dag van het overlijden. Dit laatste was van belang omdat de beneficiaire aanvaarding pas op een later tijdstip bij de Rechtbank was geregeld.

 

Advies

Er zijn voorstellen gedaan om de wet te veranderen, waardoor erfgenamen niet meer aansprakelijk zijn voor de schulden van de overledene, zolang ze zich houden aan de regels en de erfenis correct afhandelen. De Minister van Justitie heeft aangegeven niet zo ver te willen gaan.

Zolang de wet niet fundamenteel wordt gewijzigd, betekent dit dat iedere erfgenaam moet opletten hoe hij/zij handelt na een overlijden. Hoe makkelijk het ook lijkt om gemaakte kosten te betalen van het geld van de overledene, het is sterk af te raden om onkosten direct te declareren. Schiet ze eerst zelf voor en pas als de erfenis helemaal afgewikkeld kan worden, kan besloten worden of er voldoende (geld)middelen zijn om deze gemaakte kosten te vergoeden.