Nieuws/Binnenland
939650
Binnenland

Quotes van minister tot 'Mister Maserati'

In 19 dagen heeft de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties bijna 60 getuigen in het openbaar gehoord over het corporatiestelsel en de incidenten die er plaatshadden. Woensdag was de laatste dag. Hieronder een aantal quotes.

„Ik vond het een mooie auto. (...) Ik weet niet waar de vestigingsdirecteuren in reden, maar ik denk dat dat ook in de prijsklasse van 60-, 70-, 80.000 euro was.” Hubert Möllenkamp van Rochdale over zijn Maserati van de zaak.

'Perspectief'

„Ik vind dat alles in het juiste perspectief moet worden geplaatst. Een getal zonder context is aanleiding voor verkeerde conclusies. Dat salaris is mij aangeboden, ik heb er niet om gevraagd.” Erik Staal van Vestia over zijn salaris van een half miljoen per jaar.

„Je draait eromheen man! Wees nou eerlijk! Hij staat onder ede, hè? Vijf ton per jaar verdienen en nergens van weten!” Man op de tribune tijdens het verhoor van Staal.

'Geen spijt'

„Ik heb er geen spijt van, ik voel me ook niet verantwoordelijk voor die 2 miljard. Dan moet u bij de minister zijn.” Kasbeheerder Marcel de Vries van Vestia, dat door de handel in zogenoemde derivaten zeker 2 miljard verloor, vindt dat hij de problemen beter had kunnen oplossen dan minister Liesbeth Spies.

„We hadden in de raad van commissarissen niemand die iets wist van derivaten.” Jeroen Lugte, oud-lid en oud-voorzitter van de raad van commissarissen bij Vestia.

6 miljard

„Zonder ingrijpen was de schade nu 6 miljard geweest”, een deskundige van financieel bureau Capitad.

„Zalm gaf mij te verstaan dat dat voor ABN AMRO en voor mogelijk andere banken een aanleiding zou kunnen zijn om ook andere corporaties dan Vestia geen krediet meer te verstrekken.” Oud-minister Liesbeth Spies over ABN AMRO-topman Gerrit Zalm die „not amused” was dat de banken geen vat meer hadden op de huizen van Vestia als onderpand voor de derivaten.

'Staatsrecht'

„Het feit dat er een probleem is, is geen reden om de Kamer in te lichten. De Kamer wil niet alleen horen dat er een probleem is, maar ook wat ik eraan ga doen.(...) Dat is staatsrecht.” Oud-minister Piet Hein Donner over het aanvankelijke stilhouden van het Vestia-drama.

âÇ Er is geen geld verdampt. Laten we daar helder over zijn.” Voormalig directeur-bestuurder van de Deventer woningcorporatie Rentree Rinie Teuben over de aankoop voor meer dan 13 miljoen euro van een stuk land dat later maar zo'n 2 miljoen waard bleek te zijn. ,,Ik bestrijd dat het bedrag te hoog was: er is een andere waardering aan gehangen.”

'Hoogwaardige architectuur'

„De gemeente Maastricht wilde hoogwaardige architectuur . Dan kun je niet aankomen met een architect van om de hoek.” Leks Verzijlbergh van Servatius over het in de arm nemen van de architect Santiago Calatrava die voor een campus een ontwerp maakte van volgens bepaalde bronnen 14 miljoen.

„U zit te kijken wat een ongehoorzame jongen is dat.” Verzijlbergh over het inlijsten van een strenge terechtwijzing door de minister.

„Ik heb m'n eigen de pietpokken gewerkt.” Voormalig directeur van Woningstichting Geertruidenberg (WSG) Peter Span rekent het zichzelf niet aan dat deze corporatie onder zijn leiding voor 118 miljoen in de problemen kwam.

'Onnodig schoffeerde'

„Er was een opeenstapeling van zaken, in de omgang met Kamerleden, met collega's, in de omgang met de pers, dat ze niet meer gezagsvol door kon gaan. Ik vond dat ze Kamerleden onnodig schoffeerde en dat ze onvoorwaardelijk achter de corporatie Woonbron en de aankoop van ss Rotterdam ging staan. Dat kwam toen niet over als een verstandig optreden.” Oud-minister Wouter Bos over zijn gesjeesde collega Ella Vogelaar.

„Hij vond me een lastige tante.” Vogelaar over Wouter Bos..