Nieuws/Binnenland
939675
Binnenland

Gedwongen tot een schijncontract

,,Mijn arbeidscontract als invalleraar is alleen voor de schone schijn, meneer de rechter." Zelfstandigen moeten zich in allerlei bochten wringen om fiscaal niet als werknemer te boek te staan, want daardoor lopen ze aftrekposten mis.

 Je hebt als timmerman een eenmanszaak, maar werkt ook als invalkracht in het basisonderwijs. Dan denk je recht te hebben op de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. De belastinginspecteur weigerde in 2010 echter deze claim van een zelfstandige. Diens onderwijsactiviteiten vielen namelijk onder een (tijdelijke) dienstbetrekking bij de school. Om als ondernemer gezien te worden, moesten ook die activiteiten als zelfstandige gedaan worden. Dat wil zeggen dat hij een factuur voor die diensten had moeten indienen, stelt Monique Ligtenberg van Fiscaal up to Date. .De zelfstandige stelde daarop dat hij alleen 'op papier' in dienstbetrekking was bij de basisschool. Basisscholen die gebruik maakten van invalkrachten konden de kosten daarvan declareren bij het zogeheten Vervangingsfonds voor het Primair Onderwijs, maar alleen als de invalkracht een (tijdelijke) dienstbetrekking met de school had. Facturen van een invalleerkracht werden niet vergoed. De school kon dus niet anders dan een schijncontract regelen.

Rechter

De rechter vond dit een aannemelijk verhaal, onder meer omdat de man zich wel als ondernemer gedroeg. Hij maakte voor zijn onderwijsactiviteiten reclame, had een website en wierf actief opdrachten en schreef wel facturen uit voor andere scholen. Hij werd niet bij ziekte doorbetaald, had geen recht op vakantiedagen en kon zich zonder overleg met de school laten vervangen door een door hem ingehuurde leraar. De timmerman/onderwijzer kon volgens de rechter daarom een beroep doen op de zelfstandigenaftrek en de MKB-vrijstelling.

,,Zo langzamerhand wordt de fiscale status van een zelfstandige wel een onoverzichtelijke warboel, met veel vaagheden en elkaar tegenwerkende regelgeving. Dan krijg je vreemde zaken dat je bij de belastingrechter moet bewijzen dat je eigenlijk een schijncontract hebt, omdat je opdrachtgever niet anders kan", aldus Ligtenberg.

Het is bovendien de vraag wat het Vervangingsfonds voor het Primair Onderwijs doet, nu een rechter het kennelijk geen probleem vindt als er alleen maar voor de schone schijn een arbeidscontract wordt gesloten.