Nieuws/Binnenland
939858
Binnenland

Behandeling psychoses met virtual reality

Psychosepatiënten hebben geen Eiffeltoren, vliegtuig of Sint Pietersplein nodig om bang te worden. Zij kunnen overvallen worden door wanen en angst in het leven van alledag. Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) start deze zomer met de behandeling van psychosepatiënten door middel van virtual reality. Met behulp van een joystick en een speciale virtual reality bril worden normale sociale situaties geprojecteerd: een ritje in de bus, boodschappen doen, winkelen en een cafébezoek.

Deze behandeling is nieuw in Nederland, het is voor het eerst dat psychosepatiënten worden behandeld in een virtual reality-omgeving.

Ethiek

"We kunnen de omgeving steeds ingewikkelder maken en patiënten hier steeds opnieuw aan blootstellen. Hierdoor zakt de angst, leren patiënten om te gaan met hun achterdocht en hoeven ze minder sociale situaties te vermijden", zegt psychiater Wim Veling. "Met virtual reality kunnen we ze eerst in een veilige omgeving laten wennen. De hulpverlener krijgt meer grip op de patiënt en heeft meer inzicht in wat een patiënt wel en niet aankan. Zo kan deze therapie de gedragstherapie ondersteunen."

Mensen met aanleg voor psychoses bange momenten bezorgen, is dat ethisch verantwoord? Veling vindt van wel en de Medisch Ethische Toetsingscommissie is dat met hem eens. Proefpersonen in een pilotonderzoek hielden aan hun uitstapje in de virtuele wereld geen problemen over. Daarbij is de drempel om aan deze therapie te beginnen volgens de ontwikkelaars voor patiënten juist lager: ze voelen zich veiliger in een nagebootste situatie dan in de buitenwereld, ook al roept virtual reality vergelijkbare psychologische en lichamelijke reacties op.

Veling werkt in dit onderzoek samen met de Parnassia Groep uit Den Haag, de TU Delft en nog enkele andere GGZ-instellingen.

Meer over psychoses.