Nieuws
940040
Nieuws

Kabinet geeft ondernemers ruimte

Het kabinet komt in actie om het midden- en kleinbedrijf (mkb) te voorzien van de nodige lucht om te kunnen groeien. Tot 2019 wordt in diverse regelingen 155 miljoen euro gestopt, waardoor ondernemers makkelijker hun bedrijf moeten kunnen financieren. Bovendien staat het kabinet voor een 1 miljard garant in diverse regelingen.

In combinatie met private initiatieven moet dat leiden tot 2,5 miljard euro aan extra marktfinanciering.

Door de financiële crisis zijn leningen door banken aan het mkb bijna opgedroogd, waardoor veel bedrijven problemen hebben om de financiering rond te krijgen. „Ondernemers zien in de aantrekkende economie steeds meer kansen om te groeien. Helaas hebben ondernemers dikwijls een zwakke financiële positie, is het risico voor banken toegenomen en zijn er onvoldoende alternatieven voor financiering via de bank”, aldus minister Kamp (Economische Zaken). Hij komt daarom met een pakket aan maatregelen.

Krediet

Zo wordt er 100 miljoen euro extra in het Dutch Venture Initiative (DVI) gestort. Via dit fonds stelt Kamp private fondsen in staat om ondernemers met groeiambities te financieren. Hij gebruikt hiervoor geld uit het zogeheten toekomstfonds, een initiatief van D66. „Ondernemers krijgen moeilijk krediet terwijl juist het mkb kan zorgen voor innovatie en nieuwe groei en banen”, aldus D66-Kamerlid Verhoeven.

Via garantstellingen hoopt het kabinet private partijen te verleiden tot nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld om te komen tot een alternatief voor financiering via banken, zoals een kredietunie of crowdfunding. Het kabinet staat voor 400 miljoen euro garant voor aanbieders van dit soort alternatieve financiering.

Voor mkb’ers met te weinig eigen vermogen komt er een Achtergestelde leningenfonds. Wanneer investeerders de kar trekken, belooft het kabinet voor 500 miljoen euro garant te staan.