Nieuws/Binnenland
940076
Binnenland

Weggestuurde 'sms-generaal' doorbetaald

Ondanks zijn ontslag vanwege ongewenst gedrag jegens vrouwelijke collega’s, betaalt Defensie de ’sms-generaal’ Gert-Jan S. (56) tot aan zijn pensioen salaris.

De landmachtofficier, die tot tweemaal toe klachten aan zijn broek kreeg vanwege ongewenste intimiteiten op de werkplek en via tekstberichtjes, profiteert van het zogeheten generaalsontslag. Dat regelt dat militairen vanaf de rang van brigadegeneraal hun pensioen thuis kunnen afwachten, met een uitkering die hoger is dan 70 procent van het laatstverdiende loon. Bij S. zou dit minimaal 5500 euro per maand zijn.

„De uitkering moet met het oog op de omstandigheden redelijk te achten zijn”, staat in het ambtenarenreglement voor de allerhoogste officieren. „Veelal slepen ze er via handige advocaten regelingen uit die tot bijna 100 procent van het loon uitkeren”, weet voorzitter Erik Jurriëns van de Onafhankelijke Defensiebond.

Hij wil de regeling van tafel. „Een jonge soldaat die vanwege een joint wordt ontslagen, krijgt geen cent. Maar de hoogste officieren hebben mooie regelingen. Dit is in strijd met artikel 1 van de Grondwet, dat regelt dat iedereen gelijk is en zo ook wordt behandeld”, fulmineert Jurriëns.

Onrechtmatig

Defensiebond AFMP betoogt bij monde van secretaris Skip Springer dat de generaalsregeling onrechtmatig wordt gebruikt: „Zij is bedoeld voor generaals die kort voor hun pensionering niet meer te herplaatsen zijn. Ze mag geen vangnet worden voor zich misdragende stafofficieren. De toepassing moet opnieuw worden bekeken.” Hij wijst op de voorbeeldfunctie van generaals.

Defensie wil vanwege privacyregels niet kwijt welk percentage van zijn salaris de ontslagen brigadegeneraal S. ontvangt tot hij volgend jaar onder de pensioenregeling valt. Wel bevestigen bronnen binnen het departement dat een verlengde detachering bij Financiën, die hem eerder was toegezegd om zijn pensioenleeftijd op te rekken, van de baan is.

Het is niet de eerste keer dat Defensie een topofficier na wangedrag met een riant salaris achter de geraniums zet. In 2006 ging toenmalig hoofd Operaties van de Koninklijke Marine, commandeur Frans van den B., al op 50-jarige leeftijd met ’betaald ontslag’.

Ook deze ’knijpcommandeur’ was na twee incidenten met vrouwelijke ondergeschikten, waaronder de betasting van een vrouwelijke matroos, niet te handhaven. Na een peperdure afscheidsreceptie op kosten van de belastingbetaler ontving hij nog jarenlang een riante toelage.