Nieuws
940523
Nieuws

Teulings over euro 'dubbel fout'

De opmerking van voormalig directeur Coen Teulings van het Centraal Planbureau dat de euro ons weinig heeft opgeleverd, doet bij oud-centraal bankiers de wenkbrauwen fronsen. Zij wijzen erop dat dit voordeel domweg niet te berekenen is.

Oud-president van de Nederlandsche Bank (DNB) Nout Wellink vindt het vreemd dat Teulings nu pas afstand neemt van zijn eigen onderzoek. "Teulings heeft als directeur van het Planbureau de verantwoordelijkheid voor een calculatie genomen waaruit een winst van een weeksalaris voortvloeit. Zijn huidige mededeling dat naar boven is afgerond komt wat laat."

Verder kritiseert Wellink dat Teulings stelt dat de euro bijna niets heeft opgelevrd: "Hij gaat er kennelijk nog steeds vanuit dat min of meer exacte kwantificering mogelijk is." Veel economen menen dat helemaal niet is uit te rekenen wat er met de Nederlandse economie zou zijn gebeurd als we de euro niet hadden ingevoerd.

Maandag zegt monetair econoom Ivo Arnold van universiteit Nyenrode in de Financiële Telegraaf dat dit effect niet te becijferen is: "De voordelen van de euro zijn heel moeilijk te kwantificeren. Onderzoeken dat de euro ons gemiddeld een weeksalaris heeft opgeleverd, geloof ik niet zo in."

Teulings bagatelliseerde zaterdag de waarde van een CPB-onderzoek dat de euro ons gemiddeld een weeksalaris heeft opgeleverd. Volgens hem zijn er amper economische voordelen van de munt: "Het meeste onderzoek suggereert dat je de voordelen ook zonder één munt wel kunt halen. De euro had vooral een politieke symboolbetekenis."

Lex Hoogduin, oud-directeur bij DNB, noemt het optreden van Teulings "dubbel fout". In zijn ogen was het onderzoek van het CPB destijds al "onzinnig" omdat te proberen te berekenen wat de euro ons opbracht.

"En nu zegt Teulings dat de opbrengsten nagenoeg nul zijn en daar ben ik het dus ook niet mee eens. Hoogduin vindt Teulings' opmerkingen schadelijk voor de geloofwaardigheid van het CPB. "Misschien heeft hij het niet zo bedoeld, maar mensen denken nu toch dat ze zijn voorgelogen over de euro. Dit nu zeggen midden in een fel debat over de euro is de lont in het kruitvat."

Teulings is tegenstander van een euro-exit omdat die tot zeer hoge kosten leidt en onbekende politieke consequenties heeft in Europa. Verder wijst hij erop dat de munt voor Oost-Europese landen hoop en stabiliteit biedt.